Lakeland Booking

Yhteismarkkinointi

Yhteistyön taustaa

Lakeland Booking yhteistyön tavoitteena oli toteuttaa Vetovoimaa Keitele-Päijänne matkailuun -hankkeen digitaalisen löydettävyyden ja markkinoinnin toimintasuunnitelma sekä konkreettisia digitaalisen markkinoinnin toimenpiteitä. Hankkeessa oli mukana kymmeniä eri yrityksiä, sekä tiivistä yhteistyötä tehtiin myös Elämys Groupin kanssa.

Projektin lopputuloksena yrityksille ja kunnille syntyi konkreettisia myytäviä tuotteita online-myyntikanaviin, johon markkinoinnin pilotti kohdentui. Digitaalisen tuotteistustyön laadinnan jälkeen käynnistettiin yhteismarkkinoinnin pilotointi, jonka tarkoitus oli tehdä tuotteet näkyväksi valittujen kohdeyleisöjen keskuudessa.

Keskiössä oli kasvattaa Keitele-Päijänne alueen yritysten tunnettuutta, sekä ohjata asiakasta kohti yritysten palvelutarjontaa ja myyntiä. Yhteistyössä mallinnettiin mittaussuunnitelma yhteismarkkinoinnille, jonka pohjalta tuloksellisuutta tarkasteltiin. Suunnitelma keskittyi verkkosivuston liikenteeseen ja sen laatuun, yleisön tavoittavuuteen ja liikenteen ohjaamiseen tuotteisiin sekä haluttuihin tärkeimpiin toimenpiteisiin eli konversioihin.

Markkinointia ohjattiin lakelandbooking.com -sivustolle, johon oli koottu alueen eri yritysten tuote- ja palvelutarjontaa. Sivuston kautta ohjattiin yritysten omiin tuotteisiin, joita oli esimerkiksi Bokunissa, Johkussa ja Booking.comissa.

 

Toimenpiteet

  • Verkkosivuston auditointi ja kehitysehdotukset
  • Kohderyhmätutkimus Saksa ja Suomi
  • Asiakkaan ostopolun analysointi
  • Keskeisten USPien tunnistaminen
  • Kohderyhmä profilointi FIT-asiakas Suomi
  • TAMI-työpaja (Tavoitteet ja mittarit)
  • Yhteismarkkinoinnin mittaussuunnitelma
  • Yhteismarkkinoinnin suunnittelu
  • Markkinoinnin raportointi
  • Kehitysehdotukset

 

 

Tulokset

Markkinoinnin näkökulmasta tulokset olivat erinomaiset, huomioiden verkkosivun liikenteen laatu, hinta ja konversioiden määrä. Tärkeimpänä tuloksena voidaan pitää sitä, että mainonnalla oli kaikista suurin rooli sivun konversioiden toteutumisessa. Haasteena tunnistettiin myynnin mittaaminen ja erilaisten teknisten ratkaisujen vaikutukset mittaamiseen. Ostopolun moninaisuus näkyi kokonaisuudessa – osa sisällöistä toimi selvästi inspiration herättäjänä ja ohjasi vasta myöhemmin asiakkaita tuotteiden pariin. Yhteismarkkinointi loi myös kysyntää tuotteille. Yhteismarkkinointi oli kustannustehokasta ja tavoitti valitut kohderyhmät hyvin.

 

Otsikkokuva: Emilia Hoisko / Visit Finland

Tilaa matkailumarkkinoinnin uusimmat jutut sähköpostiisi!
Lue aiemmat uutiskirjeemme

Seuraa meitä Somessa

Ota yhteyttä