Referenssit

Vetovoimaa Pyhä-Luoston alueelle digitaalisella markkinoinnilla

Olemme toimineet Pyhä-Luosto Matkailuyhdistys Ry:n markkinointikumppanina vuodesta 2016.

Ukko-Luoston portailla Saara ja Eveliina

Tavoitteet

Pyhä-Luoston Matkailuyhdistys Ry:n toiminnan tavoitteena on edistää Pyhän ja Luoston matkailualueilla toimivien yritysten yhteistoimintaa sekä lisätä Pyhä-Luoston kansallispuiston syleilyssä sijaitsevien tunturialueiden kansallista ja kansainvälistä vetovoimaisuutta ja tunnettuutta. Digitaalisen markkinoinnin tavoitteena on inspiroida matkailijaa ja vahvistaa brändimielikuvaa Pyhä-Luostosta, auttaa matkan suunnittelussa ja yhdistää matkailijat alueiden yrityksiin.

Mitä tehtiin

Digitaalisen matkailumarkkinoinnin toimenpiteitä on tehty monikanavaisesti ja ympärivuotisesti. Yhteistyö on sisältänyt seuraavia toimenpiteitä:

  • Strategisten markkinointisuunnitelmien luonti TAMI-työpajojen pohjalta huomioiden Pyhän ja Luoston omat erityispiirteet
  • Kampanjoiden sisällön ja rakenteen suunnittelu
  • Laskeutumissivujen sisällöntuotanto
  • Verkkosivuston kehitystyöt ja hakukoneoptimointi
  • Seurannan varmistaminen ja mittareiden asentaminen
  • Mainonnan tekninen toteutus Googlen ja sosiaalisen median mainostyökaluihin
  • Mainonnan optimointi dataan pohjautuen
  • Tulosten kattava raportointi kehitysehdotuksineen sesonkikohtaisesti ja vuositasolla
  • Osaamisen kehittäminen sparrausten ja valmennusten kautta

Markkinointia on pääasiassa tehty kotimaahan mutta kampanjoita on suunnattu myös kansainvälisille markkinoille, kuten Iso-Britanniaan ja Hollantiin.

Tulokset

Luoston ja Pyhän matkailualueiden löydettävyyttä ja tunnettuutta on pystytty kasvattamaan kustannustehokkaasti pitkäjänteisellä, monikanavaisella ja jatkuvalla digitaalisella markkinoinnilla. Pitkän kumppanuuden ansiosta yhteistyö on tehokasta, aluetuntemus laajaa ja yhteinen suunta löytyy aina nopeasti – datan hyödyntämistä unohtamatta. Mainonnan kautta saatu verkkosivustoliikenne konvertoituu hyvin ja matkailijoita on ohjattu asiakaspolulla joustavasti eteenpäin tutustumaan alueiden tarjontaan. Vastakohtien Pyhä-Luoston markkinointiyhteistyö on ollut antoisaa ja monipuolista alusta asti.

Siirry takaisin sivun alkuun