Referenssit

Tiedolla johtaminen käytäntöön – yrityskohtaiset valmennukset

Toimimme Visit Espoon asiantuntijakumppanina Kestävää nostetta matkailuyrityksiin -hankkeen toimenpiteissä, joissa kasvatimme alueen matkailuyritysten tiedolla johtamisen toimintatapoja ja osaamista.

Tavoitteet

Visit Espoon keskeinen tavoite on kehittää matkailua sekä kokous- ja kongressitoimintaa Espoossa. Matkailukohteiden, -tuotteiden ja -tapahtumien markkinoinnissa Visit Espoo tekee tiivistä ja aktiivista yhteistyötä alueen matkailuyritysten kanssa.

Toimimme Visit Espoon asiantuntijakumppanina Kestävää nostetta matkailuyrityksiin -hankkeen toimenpiteissä, joissa kasvatimme alueen matkailuyritysten tiedolla johtamisen toimintatapoja ja osaamista. Yhteistyön konkreettisina tavoitteina oli lisätä osaamista ja ymmärrystä tietoon perustuvan markkinoinnin ja myynnin toteuttamiseen, tehostaa erilaisten työkalujen käyttöä yrityksissä sekä auttaa yrityksiä löytämään tapoja tekoälyn hyödyntämisen mahdollisuuksiin.

Mitä tehtiin

Toteutimme osana yhteistyötä yrityskohtaisesti suunnitellun ja toteutetun tiedolla johtamisen valmennusprosessin. Yhteistyössä oli mukana yhteensä 22 alueen matkailuyritystä. Ensimmäisessä työvaiheessa tunnistimme yrityksen kanssa kriittiset kehitystarpeet tiedolla johtamisen osaamisen kasvattamiseen ja laadimme tapaamisen pohjalta yrityskohtaisen toimintasuunnitelman. Tämän jälkeen etenimme yrityskohtaisten valmennusten toteutukseen ja tuotimme asiantuntijatyönä konkreettisia ratkaisuja yritysten tiedolla johtamisen kehittämiseen liittyviin avainkohtiin. Lisäksi toteutimme osana prosessia yleisiä, kaikille avoimia tiedolla johtamiseen liittyviä webinaareja.

Teemoja, joita yrityskohtaisissa valmennuksissa käsiteltiin yritysten tarpeiden mukaan:

  • Sosiaalisen median työkalut ja mittarit
  • Verkkosivuston analytiikka
  • Tekoälyn hyödyntäminen yrityksessä
  • Markkinoinnin suunnittelu ja tavoitteiden asettaminen
  • Google Business Profile (ent. Google My Business) parempi hyödyntäminen
  • Mainonnan lukujen tulkinta ja optimointi

22

matkailuyritystä

6

valmennusteemaa

4,5 / 5

osallistujien arvosana valmennuksille

Tulokset

Työn tuloksena 22 matkailuyritystä sai yrityskohtaista tukea tiedolla johtamisen kehittämiseen yrityksessään. Jokaista teemaa käsiteltiin kunkin yrityksen omien tarpeiden mukaan, ja useimmiten tehtiin yhdessä konkreettisia toimenpiteitä suoraan yrityksen omiin kanaviin ja työkaluihin. Konkreettisina tuloksina yrityksille rakentui parempaa kyvykkyyttä tulkita ja analysoida markkinoinnin vaikuttavuutta erilaisten seuranta- ja analytiikkatyökalujen avulla, osaamisen kasvua markkinoinnin ja myynnin toimenpiteiden johtamiseen sekä lisäymmärrystä tekoälyn hyödyntämisen mahdollisuuksiin toiminnan johtamisessa.

Siirry takaisin sivun alkuun