Referenssit

Tiedolla johdettu Ruka-Kuusamo

Työn tavoitteena oli konseptoida ja laatia toteutusmalli digitaalisesta yhteistyöalustasta.

Tavoitteet

Työn tavoitteena oli konseptoida ja laatia toteutusmalli Ruka-Kuusamon matkailuyhdistyksen sekä seudun matkailuyrittäjien käyttöön tarkoitetusta digitaalisesta yhteistyöalustasta. Lisäksi työn tavoitteena oli toteuttaa käytännössä konkreettinen yhteistyöalustan käyttöönotto Ruka-Kuusamolle. Yhteistyöalustan käyttöönoton rinnalla tavoitteena oli myös toteuttaa tiedolla johtamiseen liittyviä valmennuksia alueen matkailun toimijaverkostolle.

Mitä tehtiin

Tiedolla johdettu Ruka-Kuusamon yhteistyöalustan ja osaamisen kasvattamisen yhteistyö koostui seuraavista toimenpiteistä:

 • Howspace-alustan määrittely ja valinta yhteistyöalustaksi
 • Yhteistyöalustan käyttäjäprofiilien määrittely
 • Toiminnallisuuksien määrittely ja konkreettinen ratkaisun rakentaminen yhteistyöalustalle
  • tiedon varastointiin, jalostamiseen sekä jakamiseen ja tiedonkulun sekä tiedolla johtamisen kehittämiseen
  • yhteiseen oppimiseen ja valmentamiseen
  • käyttäjien väliseen reaaliaikaiseen vuorovaikutukseen
  • kyselyiden, infojen ja keskusteluiden toteuttamiseen
  • kehittämis- ja yhteistyöprojektien suunnitteluun, osallistamiseen sekä seurantaan
  • materiaalien jakamiseen videoiden, linkkien ja tallennuksien kautta
 • Yhteistyöalustan käytännön rakentaminen ja käyttöönoton pilotointi
 • Tiedolla johtamisen osaamisen kasvattaminen ja valmennukset sekä työkalujen (Howspace, BisLenz, Plandisc) hyödyntämisen mahdollisuudet verkostolle
 • Toteutuksen tunnuslukuja: 150 käyttäjää yhteistyöalustalla, 4 työpajaa käyttöönoton suunnittelussa, 12 valmennusta toimijaverkostolle, 3 videota tiedolla johtamisen työkalujen käyttöön (Howspace, BisLenz, Plandisc)

150

käyttäjää yhteistyöalustalla

4

työpajaa käyttöönoton suunnittelussa

12

valmennusta toimijaverkostolle

3

videota työkalujen käyttöön

Tulokset

Työn tuloksena Ruka-Kuusamon matkailuyhdistyksellä sekä alueen matkailuyrityksillä on päivittäisessä käytössä tiedolla johtamisen yhteistyöalusta, jota hyödynnetään aktiivisesti toiminnan johtamisessa. Lisäksi työn tuloksena toimijaverkoston tiedolla johtamisen osaaminen ja kyvykkyys tiedolla johtamisen työkalujen käyttöön on tehostunut.

Siirry takaisin sivun alkuun