Referenssit

Kolin matkailun digitaalinen myynti

Toteutimme Kolin Matkailu Oy:n digitaalisen myyntimallin määrittelytyön.

Tavoitteet

Kolin matkailu Oy vastaa Kolin ja Lieksan matkailualueen yleismarkkinoinnista, elinkeinotoimintaan kohdistuvista kehittämishankkeista sekä markkinointi- ja neuvontapalveluiden myynnistä ja muusta matkailuun liittyvästä myyntitoiminnasta. Toteutimme yhtiön digitaalisen myyntimallin määrittelytyön.

Kehitystyön tavoitteena oli rakentaa yhtiölle digitaalisen markkinoinnin ja myynnin toimintamalli, joka määritteli yhtiön ja palveluntuottajien välisen majoitus- ja elämyspalveluiden digitaalisen myynnin periaatteet. Kolin Matkailu Oy markkinoinnin ja myynnin toimintamallin avulla tavoitellaan kumppanuusyritysten määrän merkittävää kasvua sekä osakasarvoa tuottavaa palvelutarjontaa osakkailleen.

Mitä tehtiin

Kolin Matkailu Oy ja tärkeimpien sidosryhmien kanssa johdettu digitaalisen markkinoinnin ja myynnin toimintamallin määrittelytyö koostui seuraavista toimenpiteistä:

  • Nykytilan hahmottaminen ja toimintamallin haasteet
  • Alueen digitaalisesti ostettavissa oleva tuotetarjonta ja digitaaliset markkinointi- ja jakelukanavat
  • Digitaalisen myynnin toimintamallin määrittely asiantuntijatyönä yhdessä sidosryhmien kesken (digitaalisen myynnin eri mallit kuten elämysmyynti, majoitusmyynti ja ryhmämyynti, mallien vertailu, komissiomallit, ratkaisuvaihtoehdot toteutukseen)
  • Digitaalisen markkinoinnin toimenpiteet tukemaan myyntimallin toteutusta yhtiön sekä palveluntuottajien tasolla
  • Asiantuntijatyönä määritellyt toimenpiteet, joiden kautta yhtiö vasta asiakkaiden, alueen sekä yhtiön toiminnan osalta markkinoinnin ja myynnin tavoitteisiin sekä määriteltiin millaisin kumppanuuspakettien kautta yhtiö palvelutarjontaa eri sidosryhmille
  • Työn toteutus Howspace-alustalla johdetun fasilitointiprosessin kautta

Tulokset

Yhtiöllä on käytössään päivitetty digitaalisen markkinoinnin ja myynnin toimintamalli, jossa määritelty ratkaisut tulevaan digitaaliseen myynti- ja jakeluyhteistyöhän palveluntuottajien kesken.

Siirry takaisin sivun alkuun