Referenssit

Himos-Jämsä on elinvoimaa, hyvinvointia ja elämyksiä vuoden jokaisena päivänä

Himos-Jämsän matkailustrategia vuosille 2022–2026.

Tavoitteet

Työn tavoitteena oli laatia ja tuottaa Himos-Jämsän matkailustrategia vuosille 2022–2026, joka tulisi ohjaamaan matkakohteen suunnitelmallista toimintaa, kehittämistä ja johtamista.

Mitä tehtiin

Matkailustrategian laadinta koostui seuraavista toimenpiteistä:

 • Yhdessä tehden
  Matkailustrategia tehtiin laajassa vuorovaikutuksessa alueen koko matkailuverkoston kanssa, prosessiin osallistui yhteensä noin 200 toimijaa. Matkailustrategian laadinnan aikana huomioitiin yrittäjien, kaupungin henkilöstön, päättäjien ja asukkaiden näkemyksiä.
 • Missä olemme nyt ja mihin tulevaisuuteen olemme matkalla
  Strategisten valintojen määrittelyn tueksi laadittiin analyysi Himos-Jämsän kilpailukyvystä ja matkailualueen strategiseen asemoitumiseen vaikuttavista tekijöistä. Matkailualueen strategiset valinnat tehtiin tulevaisuuskestäviksi huomioiden Himos-Jämsän matkailuun vaikuttavat trendit ja muutosajurit.
 • Näkemyksiä asukkailta, yrityksiltä, päättäjiltä ja kehittäjiltä
  Kyselyiden tavoitteena oli koota yhteen näkemyksiä Himos-Jämsä matkailualueen mahdollisuuksista ja kehittämisen painopisteistä sekä matkailun vaikutuksista jämsäläisten arkeen. Kyselyiden pohjalta tunnistettiin Himos-Jämsän vahvuudet matkailualueena ja yhdessä parannettavia kilpailutekijöitä.
 • Työpajoja, yhteistilaisuuksia ja vuorovaikutusta matkailuyritysten, päättäjien ja matkailun kehittäjien kesken
  Strategisia valintoja ja toimenpiteitä yhteiskehitettiin laajasti eri sidosryhmiä osallistaen.
 • Strategia valmiiksi
  Alueen yrityksistä ja kaupungin edustajista koottu ryhmä linjasi strategian valinnat ja ohjasi strategian koostamisesta vastanneen FlowHousen työtä.
 • Matkailustrategian johtaminen
  Himos-Jämsä matkailustrategian toimenpiteiden toteutumista seurataan ja ohjataan perustetussa matkailun johtoryhmässä, joka kokoontuu neljä kertaa vuodessa.

Tulokset

Matkakohteella on käytössään konkreettinen matkakohteen johtamisen sekä toiminnan kehittämisen strategia tuleville vuosille. Strategian toimenpiteiden toteutumista seurataan ja johdetaan johtoryhmän toiminnan kautta. Matkailustrategian valmistuttua alueella on julkistettu noin 30 miljoonan euron investoinnit matkailun kehittämiseen tulevaisuudessa, jotka kohdistuvat matkailuinfrastruktuuriin ja palvelutarjonnan parantamiseen. Investoinnit tukevat alueen taloudellista kasvua ja työllisyyttä matkailualalla.

Siirry takaisin sivun alkuun