Referenssit

Matkakohteen myynnin toimintamallin rakentaminen – goSaimaa

Tuotimme goSaimaan käyttöön digitiekartan, jonka tarkoituksena on edistää Etelä-Karjalan matkailun kehittymistä.

Tavoitteet

goSaimaa Oy on yrityselämävetoinen yhtiö, jonka ydintehtävä on toteuttaa ja johtaa Etelä-Karjalan alueen matkailun yhteismarkkinointia. Yhtiön omistavat Lappeenrannan ja Imatran kaupungit ja alueen elinkeinoelämä laajasti.

Tämän työn tavoitteena oli tuottaa goSaimaan käyttöön digitiekartta, jonka tarkoituksena on edistää Etelä-Karjalan matkailun kehittymistä. Digitiekarttatyön tavoitteena oli tunnistaa ja kartoittaa matkailualueen palvelutarjonnan digitaalisen saavutettavuuden nykytilanne ja kehityskohteet sekä kuvata alueen digitaalisen myynnin kehityspolku.

Mitä tehtiin

Yhteistyön toimenpiteet koostuivat useista toisiinsa limittyvistä osa-alueista. Ydintavoitteena oli luoda yhtiölle konkreettinen tiekartta siihen, miten alueen matkailupalveluiden myynnin toimenpiteet rakentuvat tulevaisuudessa. Tämän mahdollistamiseksi ensimmäisessä työvaiheessa laadittiin kartoitus nykyiseen alueella ostettavissa olevaan digitaaliseen tuotetarjontaan. Kartoituksen kautta saimme kokonaiskuvan siitä, millainen on alueen matkailupalveluiden tarjonta ja millaista sisältöä alueella on myytävissä. Seuraavassa työvaiheessa tarkastelimme otantana 23 alueella toimivan matkailuyrityksen digitaalista saavutettavuutta. Laadimme nykytila-analyysin, jonka kautta saimme dataa mm. yritysten digikanavien yleisestä käytettävyydestä ja teknisistä toiminnallisuuksista, sijoituksesta hakukoneessa, hakukonenäkyvyyteen vaikuttavista tekijöistä, näkyvyydestä sosiaalisen median kanavissa sekä saadun asiakaspalautteen määrää tärkeimmissä kanavissa.

Analyysien tukemana tuotimme asiantuntijatyönä ratkaisuehdotuksen sekä konkreettisen tiekartan siihen, miten matkakohteen myynnin toimintamalli voi tulevaisuudessa rakentua sekä mitä se vaatii alueen eri toimijoilta.

Tulokset

Työn tuloksena goSaimaalla on käytössään konkreettinen ja vaiheistettu tiekartta alueellisen myyntimallin rakentamiseksi. Työ sisältää myynnin toimintamallin sisällöllisen sekä toiminnallisen rakenteen kuvauksen, määrittelyn toimenpiteisiin vaadittavista talous- ja henkilöresursseista sekä aikataulutuksen toimintamallin käynnistymiseen.

Siirry takaisin sivun alkuun