Faktaa fiilistelyn tueksi

Tiedolla johtaminen

Tietoa ja työkaluja päätöksenteon tueksi. Autamme sinua kehittämään tiedonkeruuta ja hyödyntämään sitä konkreettisesti. Teemme dataan perustuvia oivalluksia ja esitämme ne sinulle ymmärrettävästi.

tiedolla johtaminen -sivun koristekuva

Mitä ja miksi?

Matkailuyrityksen tai -alueen toimintaan liittyvää dataa on nykypäivänä saatavilla hurja määrä, mutta silti liiketoimintaan liittyviä tärkeitä päätöksiä tehdään usein edelleen sillä kuuluisalla mututuntumalla. ”Näin on aina tehty” on tuttu fraasi — toisinaan muutosta kartetaan viimeiseen asti. Joku kokee tiedon määrän liian suurena taakkana, toinen ei ehkä ole lainkaan tietoinen kaikista mahdollisuuksista tiedon keruussa ja hyödyntämisessä.

Kun lopulta otetaan dataa sarvista ja lähdetään liikkeelle perusasioista, ovat hyödyt nopeasti huomattavissa. Tiedolla johtaessa kaikki päätökset ovat faktoilla perusteltavissa, eri toimenpiteiden vaikutusta pystytään jatkuvasti seuraamaan ja saadaan parempaa ymmärrystä yrityksen tai matkailualueen kilpailukyvystä ja siihen vaikuttavista tekijöistä.

Matkailualueiden tiedolla johtaminen edellyttää systematiikkaa tiedon tulkinnassa ja jalostamisessa. Yhtenä tärkeimpänä menetelmänä on fasilitoidut työpajat ja keskustelut, joiden avulla matkailualueen toimijoiden kanssa pääsemme yhdessä pohtimaan lukujen ja tietojen taustalle olevia syitä ja muuttujia sekä tuleviksi ideoiksi ja päätöksiksi.

Esimerkkejä palveluistamme:

 • Tiedolla johtamisen toimintasuunnitelma
 • Tiedolla johtamisen valmennukset
 • Matkailuyrityksen ja matkakohteen analytiikkaratkaisut
 • GWI Global Web Index kohdemarkkina- ja kohderyhmädata
 • Tiedolla johtamisen dashboard ja raportointiratkaisut
 • Matkailukohteen strategista johtamista tukevat analysointipalvelut
 • Matkailukohteen yritysten tiedon jakelua ja yhteistä ymmärrystä rakentavat fasilitoidut työpajat ja alustat
 • Matkailukohdekortti
 • Matkailun alueorganisaation vaikuttavuusraportti
 • Matkakohteen kilpailuetuanalyysi

Kiinnostuitko? Valitse jokin allaolevista palvelupaketeista tai ota yhteyttä niin katsotaan miten voisimme auttaa juuri sinua.

Palvelupaketit – hinnat alkaen

Matkailukohdekortti

850

/ alue

Koostamme matkailukohteen tarjonnan, kysynnän ja matkailun vaikuttavuuden avainluvuista tiiviin tilannekuvauksen päätöksenteon tueksi. Koosteessa hyödynnetään laajoja tietoaineistoja, tiivistäen helposti ymmärrettäväksi ja vertailukelpoiseksi infograafiksi.

Palvelun lopputuloksena on:

 • Tiivis tilannekuvaus selkeänä infograafina matkailukohteen avainluvuista ja asemasta suhteessa Suomen TOP 55 matkailukohteeseen

Alueorganisaation vaikuttavuusraportti:

4900

/ raportti

Tuotamme analyysin matkailun alueorganisaatiolle sen toiminnan vaikuttavuudesta alueen matkailuun sekä kumppaniyritysten toimintaan. Lisäksi analysoimme matkailukohteen kysynnän ja tarjonnan eri tasoja useilla mittareilla. Raportin avulla saatua ymmärrystä matkailun alueorganisaation oman toimintansa vaikuttavuudesta ja alueen kilpailukyvystä matkakohteena voidaan käyttää organisaation omien liiketoimintapäätösten, strategian seurannan, omistajaraportoinnin ja yrityksille suunnattujen palvelu-/kumppanisopimusten myynnin tukena.

Palvelun lopputuloksena on vaikuttavuusraportti:

 • Matkailun alueellisista vaikutuksista
 • Kohdemarkkinoista
 • Kotimaisesta ja kansainvälisestä kysynnästä
 • Kumppaniyritysten liiketoiminnan kehittymisestä
 • Vertailutiedon Suomen TOP 55 matkailukohteeseen ja valittuihin avainkilpailijoihin nähden
 • Asiantuntijoiden havainnot ja suositukset
 • lisäksi suosittelemme optiona raportin läpikäyntiä ja tulosten tulkintaa yhdessä alueen matkailuyritysten kanssa fasilitoituna työpajana (2-3h)

Kilpailuetuanalyysi

9900

/ analyysi

Tuotamme matkailukohteelle laajan, alueen strategisiin valintoihin pohjautuvan analyysin, jonka avulla matkailukohde saa syvällistä ymmärrystä millainen suhteellinen kilpailuasema sillä on nyt ja kuinka kilpailuasema on kehittynyt tähän asti. Analyysia voidaan hyödyntää matkailukohteen strategian valmistelussa tai toteutumisen arvioinnissa.

Palvelun lopputulos:

 • Analysointityökalu, joka kokoaa yhteen 25 indikaattoria ja vertaa kohteen suhteellista kilpailuasemaa, kehittymistä ja menestystä 55 suomalaiseen matkailukohteeseen/kuntaan
 • Perustuu dataan, kohteen strategiaan ja alueen strategian tavoitteiden ja toimenpiteiden arviointiin
 • Tuottaa päätöksentekoon yhteistä näkemystä ja ymmärrystä laajoihin tietoaineistoihin pohjautuen
 • Matkailukohteen johtaminen ja kehittäminen, tietoja yhdessä yrittäjien ja alueorganisaatioiden kanssa käsittelemällä ja rikastamalla. Tulosten työstö sidosryhmien kanssa tiivistää kilpailuedut ja suositukset sen kehittämiseen

Räätälöity paketti

Kysy lisää

sinua kiinnostavista palveluista!

Tiedolla johtamisen kokonaisuudet ja datan käyttö osana päätöksentekoa ovat tärkeitä työkaluja matkailuyrityksen menestyksessä. Jos valmiista paketeista ei löydy sopivaa, ota yhteyttä ja jutellaan yhdessä minkälaisella kokonaisuudella kannattaa lähteä liikkeelle.

Räätälöity paketti voi sisältää mm:

 • Tiedolla johtamisen valmennus
 • Datan kerääminen ja implementaatio
 • Toimintasuunnitelma datan käyttöönottoon
 • Vaikuttavuus- ja kilpailuetukartoitus
 • Analytiikkaratkaisut
 • Prosessikehitys tiedon keruuseen ja hyödyntämiseen

FlowHousen asiantuntijat apunasi

Taklataan tiedolla johtamisen haasteet yhdessä

Me FlowHousella haluamme tukea matkailutoimialan kehitystä digitaalisessa maailmassa ja edistää faktoihin pohjautuvaa päätöksentekoa. Tiedolla johtaminen kuulostaa usein haastavammalta kuin mitä se on. Kanssamme pääset etenemään asia kerrallaan — kaikki pysyvät taatusti kyydissä ja olemme matkalla mukana alusta loppuun saakka, oli lähtötilanne mikä tahansa.

Jos haluat siirtyä johtamaan tiedolla tai ehkä tehdä sitä piirun verran nykyistä paremmin, niin otahan yhteyttä ja jutellaan lisää!

Miikka Raulo

Strategia, partner

Tiedolla johtamisen referenssejä:

Tiedolla johtaminen käytäntöön – yrityskohtaiset valmennukset

Toimimme Visit Espoon asiantuntijakumppanina Kestävää nostetta matkailuyrityksiin -hankkeen toimenpiteissä, joissa kasvatimme alueen matkailuyritysten tiedolla johtamisen toimintatapoja ja osaamista.

Tiedolla johdettu Ruka-Kuusamo

Työn tavoitteena oli konseptoida ja laatia toteutusmalli digitaalisesta yhteistyöalustasta.

Arktisen meri- ja rannikkoalueen matkailuverkoston tiedolla johtaminen

Yhteistyön tavoitteena oli laatia konkreettinen ja käytännönläheinen tiedolla johtamisen toimintasuunnitelma koko verkoston käyttöön.

Markkinoinnin ja myynnin vaikuttavuuden kehittäminen matkailuyrityksessä

Työn tavoitteena oli kasvattaa yrityksen ymmärrystä tiedolla johtamisen periaatteisiin ja toimintamalleihin.

Siirry takaisin sivun alkuun