Tiedolla johtaminen matkailualalla

Tiedolla johdettu matkakohde

Tiedolla johtaminen on 2020-luvun kuumimpia liiketoiminnan kehitystrendejä. Sen merkitys korostuu matkailun kaltaisessa äärimmäisen globaalissa liiketoiminnassa, jossa volyymit ovat suuria. Markkinoinnin ja liiketoiminnan kokonaisuutta voidaan johtaa tehokkaasti tietoon perustuvan strategisen johtamisen kautta. Tiedolla johtamisella tarkoitetaan olemassa olevan tiedon hyödyntämistä organisaation toiminnan kehittämiseen ja päätöksentekoon. Toimintaa ohjaa faktat tunteiden tai luulojen sijaan.

Tiedolla johtamisen kehittäminen edellyttää organisaation tavoitteiden ja mittareiden määrittelyä, datalähteiden tunnistamista ja validointia, integraatio-osaamista sekä teknologiaa datan visualisointiin ja jakamiseen.

FlowHouse tulkitsee tiedolla johtamisen seuraavasti:

Tiedolla johtaminen on organisaation toimintaa läpileikkaava prosessi, jossa päätöksenteko perustuu validoidun datan pohjalta tehtyyn analyysiin ja toimenpidesuosituksiin.

Tiedolla johtaminen mahdollistaa sen, että erilaiset näkökulmat ja vaihtoehdot otetaan johtamisessa huomioon kerätyn informaation avulla. Tiedolla johtaminen vaatii tarvittavien tavoitteiden ja mittareiden tunnistamisen ja määrittelyn, sekä päätöksen teon tueksi faktapohjaisen tiedon. Tiedon hyödyntäminen toiminnan kehittämisessä vaatii vuorovaikutusta ja mitatun tiedon analysointia sekä yhteen koostamista. Vuorovaikutuksessa ja riittävän keskustelun myötä tiedon avulla pystytään merkityksellistämään olemassa oleva data ja viemään se käytäntöön kehitystoimenpiteiksi.

Tarjoamme työkaluja ja tukea tiedolla johtamisen prosessiin:

 

DATASTA TIETOA – TIEDOSTA OIVALLUSTA

Dataa on olemassa jo valtavasti. Dataa tallentuu eri lähteisiin, osa niistä on helpommin hyödynnettävissä, osa jopa kokonaan ilmaista. Organisaation haasteena on tunnistaa, mikä data on organisaation kehittämisen näkökulmasta oleellista ja kuinka tuo data saadaan hyötykäyttöön.

Jaottelemme saatavissa olevan datan kolmeen kategoriaan:
  • Oma data: data tai tieto, joka on meidän omistuksessamme. Esimerkiksi myyntidata, digitaalisten markkinointikampanjoiden data, verkkosivun kävijädata
  • Asiakkaiden tuottama data: esimerkiksi asiakaspalaute ja arvostelut
  • Markkinadata: kuvaa laajempien kokonaisuuksien yhteisvaikutusta, esimerkiksi valtakunnalliset yöpymistilastot.

Tiedolla johtamisen prosessi käynnistyy analyysista, jossa tunnistetaan, mitä dataa meillä on käytettävissä ja miten sitä voisimme hyödyntää. Samalla tunnistetaan, mitä dataa lisäksi tarvitsemme. Näin voimme alkaa kartoittaa, mistä sen parhaiten käyttöömme saisimme.

Toteutamme yrityksesi tai alueesi tiedolla johtamisen toimenpiteitä seuraavien mallien kautta:

Kiinnostuitko tiedolla johtamisesta?

Marko Filenius

Tiedolla johtamisen asiantuntija, partner
  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.
Tilaa matkailumarkkinoinnin uusimmat jutut sähköpostiisi!
Lue aiemmat uutiskirjeemme

Seuraa meitä Somessa

Ota yhteyttä