Referenssit

Arktisen meri- ja rannikkoalueen matkailuverkoston tiedolla johtaminen

Yhteistyön tavoitteena oli laatia konkreettinen ja käytännönläheinen tiedolla johtamisen toimintasuunnitelma koko verkoston käyttöön.

Tavoitteet

Kalajoen kaupunki kehittää ja hallinnoi yhdessä matkailuverkoston kanssa merellisen matkailun kehittämistä Torniosta Vaasaan ulottuvalla rannikkoalueella. Yksi kehittämisen työkalu on ollut Arktinen meri- rannikkopalveluiden kehittämishanke. Päätavoite on ollut edistää mereen ja rannikkoon liittyvien palveluiden kasvua ja kansainvälistymistä hyödyntäen Perämeren rannikkoalueen paikallisia vahvuuksia, mahdollisuuksia ja luontaisia arktisia elementtejä.

FlowHousen ja arktisen meri- ja rannikkoalueen matkailuverkoston yhteistyön tavoitteena oli laatia konkreettinen ja käytännönläheinen tiedolla johtamisen toimintasuunnitelma koko verkoston käyttöön.

Mitä tehtiin

Tiedolla johtamisen toimintasuunnitelman laadinta koostui seuraavista toimenpiteistä:

  • Määrittely ja kuvaus mitä tietoa tulisi kerätä, miten tieto käytännössä kerätään ja analysoidaan sekä miten se raportoidaan.
  • Määriteltiin askelmerkit, mitä alueella tulisi konkreettisesti tehdä, jotta arktisen rannikon kansainvälistymiseen tähtäävään toimintaan saadaan tiedolla johtamisen kautta merkittävää lisäarvoa.
  • Laadittu toimintasuunnitelma sisälsi näkemyksen toimintavasta, jota alueen tulee noudattaa, jotta tiedolla johtamisen edellyttämää tietovarantoa voidaan kerätä ja hyödyntää.
  • Toimintasuunnitelma sisälsi myös ratkaisuehdotuksia perusteluineen niistä yhteistyötahoista, jotka voivat soveltua tiedolla johtamisen kumppaneiksi.

Tulokset

Työn tuloksena syntyi konkreettinen ehdotus ja toimintasuunnitelma arktisen meri- ja rannikkoalueen Arctic Coast kohdealueen tiedolla johtamisen sisällöstä. Lisäksi toimintasuunnitelman sisälsi konkreettiset toimenpide-ehdotukset toimijaverkoston ja rannikkomatkailun ekosysteemin kehittämistoimenpiteiden seurantaan, ennakointiin ja vaikuttavuuden lisäämiseen.

Siirry takaisin sivun alkuun