Referenssit

Kansallispuistojen vastuullisen matkailun kehittäminen

Metsähallituksen kanssa toteuttamamme yhteistyön tavoitteena oli luoda Nuuksion ja Saaristomeren kansallispuistojen vastuullisen matkailun kehittämisohjelmat.

Tavoitteet

Metsähallituksen toiminnan tarkoituksena on luonnon arvon ja yhteisen varallisuuden vastuullinen kehittäminen yli sukupolvien. Metsähallituksen Luontopalvelut hoitaa myös kaikkia Suomen 41 kansallispuistoa, tarjoten maksuttomia peruspalveluja maastossa, asiakaspalvelupisteissä ja verkossa. Metsähallitus tekee arvokasta työtä hoitamalla kansallispuistojen luontoa ja varjelemalla sitä kulumiselta ohjaten kävijöitä ylläpidettäville reiteille.

Metsähallituksen kanssa toteuttamamme yhteistyön tavoitteena oli luoda Nuuksion ja Saaristomeren kansallispuistojen vastuullisen matkailun kehittämisohjelmat. Vastuullisen matkailun kehitysohjelma on Metsähallituksen ja alueen matkailutoimijoiden, kuntien ja kaupunkien yhteinen näkemys ja viesti siitä, mihin asioihin Saaristomeren matkailuliiketoiminnan kestävän kasvun vauhdittamiseksi ja kilpailukyvyn vahvistamiseksi vuosien 2023–2030 aikana tulee keskittyä.

Mitä tehtiin

Toteutimme tiiviin yhteistyön Metsähallituksen edustajien sekä kansallispuistoissa toimivien matkailuyritysten sekä muiden sidosryhmien kesken. Yhteisen työskentelyn tapoina kehittämisohjelmien laadinnassa toimivat koko verkoston kanssa toteutettu työpajamuotoinen työskentely ja sitä täydentävät kyselyt. Vuorovaikutus ja yhteistoiminta ratkaisujen laadinnassa oli merkittävässä roolissa, jossa hyödynnettiin digitaalista yhteistyöalusta Howspacea.

Työn toteutusta yhdessä sidosryhmien kanssa ohjasi FlowHousen nelivaiheinen strategiaprosessin toimintatapa;

  • YMMÄRRYS Missä olemme nyt? Mihin perustamme näkemyksemme? Mitä haasteita ja kehittämistarpeita?
  • NÄKEMYS Mihin tulevaisuuden kilpailuun ja toimintaympäristöön valmistamme Nuuksion ja Saaristomeren kansallispuistojen matkailua? Mihin muutoksiin meidän tulee reagoida ollaksemme vastuullisia ja kilpailukykyisiä?
  • VALINNAT Miten päätämme toimia ja menestyä tulevaisuudessa? Mitkä ovat valintamme hallitun ja kestävän luontomatkailun kasvun johtamisessa luonto- ja kulttuuriarvojen suojelun puitteissa?
  • TOTEUTUS Miten toteutamme valitut muutokset? Millaiseksi tekemiseksi suunnitelman toteutus muodostuu käytännössä? Miten johdamme toteutusta?

Tulokset

Konkreettisena lopputuloksena Metsähallituksella sekä toimintaan olennaisesti liittyvillä sidosryhmillä on käytössään vastuullisen matkailun kehittämisohjelma, joka ohjaa käytännössä tulevaisuuden toimintaa. Tulevaisuuden onnistumisen mittarit yhteisesti määritelty ja tukemassa kokonaisuuden johtamista.

Siirry takaisin sivun alkuun