House of Lapland

Kuntamarkkinointi

House of Lapland Oy on Lapin alueen markkinointi – ja viestintätalo. He vastaavat siitä, että Lappi näkyy, kuuluu ja kiinnostaa – matkakohteena, asuinpaikkana, kuvauspaikkana sekä arktisena bisnesympäristönä. Olemme vuonna 2019 olleet mukana alueen digitaalisen näkyvyyden edistämisessä sekä digitaalisen markkinoinnin toteuttajana. Yhteistyö koostui vuonna 2019 Lapin ilmiömarkkinoinnista hyödyntäen Lapin äänimaisemaa sekä arktisen bisnesympäristön markkinoinnista menestystarinoiden avulla.

Sound of Lapland

Markkinoinnin tavoitteena oli tehdä Lapin kesä kiinnostavaksi äänen avulla ja tuoda Lapin äänimaiseman kautta moniaistillisia ja inspiroivia kokemuksia kansainväliselle Global Aspirationals -kohderyhmälle. Päämarkkinat kampanjassa olivat Saksa, Ranska, Yhdysvallat ja Britannia. Markkinointia tehtiin kolmen pääteeman kautta: Lapland Creates Sound, Lapland Enables Sound ja Lapland Inspires sound. Kampanjan kaikki sisältökokonaisuudet liittyivät ääneen. Meidän vastuualueena oli kampanjan suunnittelu digitaalisiin kanaviin ja asettaa kampanjalle tavoitteet ja mittarit, joiden avulla onnistumista voitiin mitata.

Tavoitteet

Carly Rae Jepsen artistiyhteistyö -kampanjan tavoitteena oli Lapin kesän tunnettuuden kasvu ja liikenteen ohjaaminen konseptin laskeutumissivulle sekä YouTubeen Only in Lapland tilille. House of Lapland, Visit Finland, Finnair sekä Lapin alueelliset kumppanit tukivat Artistiyhteistyön markkinointia myös omilla toimenpiteillään PR:n, sosiaalisen median sekä verkkosivuille tuotettujen sisältöjen avulla. Albumin julkaisun tavoitteena oli tehdä yleisölle tutuksi Lapin luonnollista yhteyttä ääneen. Scapes albumijulkaisun tavoitteena oli, että kymmenen miljoonaa ihmistä kuluttaa äänimaailmoihin liittyviä sisältöjä eri kanavissa. Tavoitteena on myös, että kymmenen ulkomaista mediaa kiinnostuu ja kirjoittaa albumista ja SoL konseptista toimituksellista sisältöä.

Toimenkuva

Toimimme kampanjassa asiakkaan markkinoinnin kumppanina avustaen heitä sisällön jakelussa digitaalisissa kanavissa sekä oikean kohderyhmän tavoittamisessa. Tuimme PR-yhteistyön toteuttamisprosessia tutkien eri markkinoiden medioita, sekä avustimme tiedottamisessa valituissa medioissa ja kohdemaissa. Markkinointia tehtiin YouTubessa, Facebookissa ja Instagramissa. Muina kanavina olivat myös Spotify ja SoundCloud. Tiedotteiden jakelu tehtiin Cisionin kautta.

Tulokset

SCAPES-levyjulkaisun ja PR-yhteistyön myötä Sound of Lapland kokonaisuuden tavoittavuus kipusi yli 200 miljoonaan. Carly Rae Jepsen -yhteistyö oli alkuvuoteen 2020 mennessä tuonut yli 130 miljoonan potentiaalisen yleisön – suurin osa ansaittua mediaa, mutta yleisöä tavoitettiin myös somekanavien, orgaanisten katselujen ja kuuntelujen sekä mainonnan avulla. Kampanjan jälkeen kiinnostus Lappiin matkustamista kohtaan kasvoi Iso-Britanniassa ja Yhdysvalloissa mm. Norjaa, Skotlantia ja Irlantia korkeammaksi. Kampanjan vaikutuksesta enemmistö vastaajista piti Lapin lumetonta aikaa kiinnostavampana talven sijaan. Kampanjassa olivat mukana Lapin ja Koillismaan matkailukohteiden ja Metsähallituksen lisäksi myös Visit Finland, Finavia, Universal Music Group ja Finnair.

House of Lapland ilmoitti Sound of Lapland-konseptin 2019; SCAPES-albumin, musiikki- ja 360°-videot, Carly Rae Jepsen -artistiyhteistyön sekä Lapland Sound Collectionin ehdotukseksi Kuntamarkkinoinnin SM-kisoihin. Kisat ratkesivat syksyllä 2020 Sound of Laplandi -konseptin voittoon. SCAPES kokonaisuus valittiin (02/2020) myös finaaliin kahdessa kategoriassa Suomen parhaita luovia toteutuksia palkitsevassa Vuoden Huiput -kilpailussa.

Business Lapland

Markkinoinnin tavoitteena oli selvittää kustannustehokkain tapa markkinoida Lappia bisnesympäristönä sekä varmistaa Lapin näkyvyys ja kiinnostavuus myös bisnesympäristönä valittujen kohderyhmien keskuudessa.

Digitaalisen markkinoinnin tavoitteet:

  • lisätä tietoisuutta Lapista liiketoiminta- ja investointiympäristönä valituilla toimialoilla
  • vahvistaa Lapin brändiä liiketoimintaympäristönä valituilla toimialoilla
  • herättää kiinnostusta Lapin liiketoiminta- ja investointimahdollisuuksia kohtaan
  • ohjata kohderyhmään kuuluvia Lapland.fi/business sivuille
Kuva: Lapin materiaalipankki, Markus Kiili

Toteutettavien markkinointitoimien kohderyhmiksi valittiin Lapin liiketoiminta- ja sijoittamismahdollisuuksista kiinnostuneet kotimaassa ja Keski-Euroopassa (DAH-maat) seuraavilla toimialoilla: Matkailu, – Biotalous, – Arktinen testaustoiminta.

Tärkeimpiä konversioita olivat artikkelien lukemiset, uutiskirjeen tilaukset ja oppaan lataukset

Kanavina olivat: LinkedIn ja Google Ads Kampanja koostui kolmesta eri markkinointiaiheesta: Inspiraatio, liikenteenohjaus/vakuuttaminen ja uudelleenmarkkinointi.

Tulokset

Kampanjalla onnistuttiin vahvistamaan näkyvyyttä kohderyhmien keskuudessa, sekä saavutettiin uusia uutiskirjeen tilaajia ja oppaan lataajia.

Kävijöitä saatiin ohjattua hyvin sekä toimialakohtaisille sivuille, että lukemaan artikkeleita. Kampanjaliikenteen kautta sivuilla viipymä vaihteli 3:30-5:40 välillä ja poistumisprosentti madaltui 30 % aikaisemmasta. Eniten uutiskirjeen tilaajia tuli LinkedIn mainonnan kautta konversioprosentilla 7,22 %. Kampanjan avulla tunnistettiin monia kehittämiskohtia, joita voidaan laittaa käytäntöön jatkoa ajatellen.

Opit ilmiö- ja kuntamarkkinoinnista

Molemmat kampanjat onnistuivat tavoittamaan oikeat kohderyhmät ja kampanjoille asetetut tavoitteet täyttyivät. Molempien kampanjoiden myötä löytyi kehityskohteita esimerkiksi asiakaspolun varmistamiseen. Haasteen toteutukseen loivat muuttuvat aikataulut ja suunnitelmien muuttuminen kesken kampanjoinnin. Kyseiset konseptit vaativat laaja-alaista yhteistyötä ja sisäisen viestinnän tärkeys korostui. Me tiiminä opimme paljon kansainvälisestä markkinointiyhteistyöstä ja PR-suhteiden hallinnasta.  Kaiken kaikkiaan molemmat kokonaisuudet olivat todella mukavia toteuttaa ja iso kiitos kuuluu asiakkaalle luottamuksesta!

Lisätietoja:

Sound of Lapland: https://www.lapland.fi/visit/sound-of-lapland/

Business Lapland: https://www.lapland.fi/fi/business/

House of Lapland: https://www.lapland.fi/fi/houseoflapland/

Tilaa matkailumarkkinoinnin uusimmat jutut sähköpostiisi!
Lue aiemmat uutiskirjeemme

Seuraa meitä Somessa

Ota yhteyttä