Go Arctic Oy

Liiketoiminnan tiekartta

YHTEISTYÖN TAUSTAA GO ARCTIC JA FLOWHOUSE OY

Go Arctic Oy on oululainen vuonna 2008 perustettu yritystapahtumien, ohjelmapalveluiden ja matkailun monitoimitalo. Go Arctic on matkanjärjestäjäoikeudet omaava DMC – toimija Oulun seudulla. Yhtiön palvelutarjontaan kuuluvat myös Perämeren alueella toteutettavan risteilyliikenteen toimintaedellytysten kehittäminen Arctic Cruises Ports – konseptin kautta sekä toiminta osana Oulun seudun koulutusmatkailun palveluntuottajaverkostoa Arctic Edu Tech & Travel – konseptin tukemana.

Yhteistyön tavoitteena oli kirkastaa yhtiön liiketoimintamallia muuttuneessa toimintaympäristössä. Yhtiön palvelutarjonta on kehittynyt ja monimuotoistunut viimeisten vuosien aikana, ja kehitystarpeena oli määritellä tarkempi liiketoiminnan suunta sekä painopisteet palveluittain.

TOIMENPITEET JA TULOKSET

Yhteistyö koostui yrityksen toimivan johdon kanssa toteutetuista vuorovaikutteisista työtapaamisista, joiden tavoitteena oli avata liiketoimintaan liittyneitä kipukohtia ja ratkaistavia haasteita. Näiden tulosten kautta ja FlowHousen asiantuntijuuteen tukeutuen tuotettiin vaihtoehtoisia ratkaisumalleja liiketoiminnan toteutuksen tueksi ja dokumentointiin prosessin tulokset tiekartan muotoon. Työskentelytapoina toimivat lähtötilanneanalyysin laadinta ja taustatyö, tilannekuvan avaaminen ja rakentaminen vuorovaikutteisesti osapuolten kesken, vaihtoehtoisten ratkaisujen määrittely, analysointi ja valintojen teko sekä FlowHousen teknologiakumppani Howspace – alustan hyödyntäminen prosessin aikana.

Toimenpiteet

  1. Nykytilan kartoitus ja lähtötilanne
  2. Kohderyhmien tarkentaminen
  3. Liiketoiminnan tärkeimmät osa-alueet ja strateginen priorisointi
  4. Markkinoinnin ja myynnin toimintamalli muuttuneessa toimintaympäristössä
  5. Tiekartan laadinta

TULOKSET

Lopputuloksena yhteiskehitysprosessin kautta syntyi ratkaisu, joka määritteli yhtiön tulevan liiketoiminnan perustuvan jatkossa kahteen ydin osa-alueeseen ja näihin liittyviin yksittäisiin palveluihin ja kohteisiin. Työn tuloksena yhtiö voi edetä käytännön tasolla määrittelemään tarkemmin käytännön toimintaprosesseja ja asettamaan tarkempia liiketoiminnan tavoitteita laadittuun ratkaisuun tukeutuen.

Tilaa matkailumarkkinoinnin uusimmat jutut sähköpostiisi!
Lue aiemmat uutiskirjeemme

Seuraa meitä Somessa

Ota yhteyttä