Työ- ja elinkeinoministeriön selvitystyö

Toteutimme kesän ja syksyn 2015 aikana Työ- ja elinkeinoministeriön tilaaman selvitystyön digitaalisesta matkailumarkkinoinnista ja myynnistä.

Kilpailu asiakkaista on yhä kiivaampaa ja se on siirtynyt nopeasti digitaalisiin kanaviin. Verkkomyynnin ja mobiilikäytön kasvu, online travel agency (OTA) -toimistojen valta, kuluttajistuminen ja suosittelumarkkinoinnin kasvava merkitys sekä analytiikka, markkinoinnin kohdennus ja automaatio ovat esimerkkejä matkailumarkkinoinnin uusista mahdollisuuksista ja haasteista, joihin meidän pitää vastata erityisesti matkailualueiden tasolla.

Työ- ja elinkeinoministeriön toimeksiannosta tehdyssä selvityksessä kuvataan ne syyt/pullonkaulat, miksi matkailuyritykset eivät hyödynnä digitaalisuuden mahdollisuuksia nykyistä enemmän markkinoinnissa ja myynnissä sekä osa-alueet, joissa olisi syytä tehdä kansallisia yhteisiä ponnistuksia. Selvityksen tulokset perustuvat matkailuyrityksille suunnattuun kyselyyn sekä matkailun alueorganisaatioiden täsmähaastatteluihin. Digitaalinen matkailumarkkinointi ja myynti suomalaisissa yrityksissä -kyselytutkimuksessa kotimaiset matkailuyritykset arvioivat hyödyntävänsä digitaalisia palveluita ja ratkaisuja varsin laajasti. Lisäksi selvitystä varten kartoitettiin Suomessa ja muualla maailmalla olevia edistyksellisiä ja innovatiivisia asiakkuuksia vahvistavia matkailumarkkinoinnin ja – myynnin toimintamalleja.

Selvityksen tuloksena määriteltiin käytännön toimenpiteitä, joita kansallisen tason kärkihankkeessa tulisi toteuttaa, mahdollisia yhteistyökumppaneita, eri toimijoiden rooleja, rahoitustarpeita ja muita tarvittavia resursseja. Loppuraportti julkaistiin marraskuussa 2015 ja voit ladata selvityksen tästä.

Lue lisää blogistamme: Valtava piilevä potentiaali matkailutoimialalla – digitalisaatiossa

Tilaa digimarkkinoinnin uusimmat ideat sähköpostiisi!
Lue aiemmat uutiskirjeemme

Seuraa meitä Somessa

Ota yhteyttä