Sisältömarkkinointi

SISÄLTÖMARKKINOINTI JA SISÄLLÖN TUOTTAMINEN

Sisältömarkkinointi on markkinoinnin strateginen toimenpide, jossa tuotetaan tarkkaan valitulle kohderyhmälle merkityksellistä ja asiakasta erityisesti kiinnostavaa sekä lisäarvoa tuottavaa sisältöä. Sisältömarkkinoinnin tavoitteena on kiinnittää asiakas tiiviimmin osaksi yrityksen tarinaa ja tarjontaa, tukea asiakasta ostoprosessin eri vaiheissa sekä sitouttaa heitä pysymään yrityksen asiakkaina. Sisältömarkkinoinnin aloittaminen ja toteuttaminen vaatii asiakkaiden sekä heidän kiinnostuksen kohteiden hyvää tuntemusta.

Yksinkertaisuudessaan sisältömarkkinointi on asiakaspalvelua ja viestintää asiakkaan kanssa, jonka tavoitteena on ohjata asiakasta kohti haluttuja toimenpiteitä, kuten esimerkiksi majoitusvarauksen tekemistä, pääsylippujen ostamista tai yritykseen sitoutumista. Sisältömarkkinoinnilla voit vastata asiakkaidesi haasteisiin ja kysymyksiin ennakoivasti monipuolisten ostoprosessin eri vaiheita tukevien sisältöjen kautta.

Millaista sisältöä ja miten?

Sisältömarkkinoinnin kautta tuotetun sisällön tulee siis olla asiakasta kiinnostavaa, puhuttelevaa sekä lisäarvoa tuottavaa. Sisältö, joka on viihdyttävää, tunteita herättävää tai asiakkaalle erityisen relevanttia kiinnostaa ja ohjaa asiakasta viettämään aikaa sivustollasi ja sosiaalisen median kanavissa. Sisällöntuottamisen tapoja voivat olla muun muassa erilaiset artikkelit, blogit, uutiskirjeet, tekstisisällöt eri kanavissa, äänet sekä visuaaliset sisällöt kuten kuvat, videot ja erilaiset visuaalisia sekä tekstielementtejä yhdistävät infograafit.

Vinkit sisältömarkkinointiin

  1. Laadi sisältöstrategia tavoitteistasi ja siitä, mitä ja millaista sisältöä pyrit tuottamaan sekä miten aiot tuloksia mitata. Selvitä myös, mitä resursseja sinulla on sisällöntuottamiseen ja kuka sisältöjä tekee – hyvä ja monipuolinen sisältö vaatii aikaa.
  2. Selvitä tarkasti, mikä on sinun kohderyhmäsi, millaisia ihmisiä he ovat, millainen on heidän ostoprosessinsa ja mitä kanavia he erityisesti käyttävät. Mitä tarkemmin pystyt profiloimaan oman kohderyhmäsi sen parempi.
  3. Rakenna sisältösuunnitelma ja sisältökalenteri erilaisten teemojen ympärille, jotka auttavat tunnistettua kohderyhmää. Tee sisällöstä monipuolisesti kohderyhmän näkökulmasta kiinnostavaa ja pyri auttamaan häntä ostoprosessin eri vaiheissa. Muista tuottaa sisältöä jatkuvasti ja laadukkaasti sekä ohjaa asiakasta sisällöstä eteenpäin.
Tilaa matkailumarkkinoinnin uusimmat jutut sähköpostiisi!
Lue aiemmat uutiskirjeemme

Seuraa meitä Somessa

Ota yhteyttä