Miikka Raulo

Toimin FlowHousella matkailuyritysten ja -alueiden kehittämisen ja johtamisen asiantuntijana. Työni keskittyy kasvun, tiedolla johtamisen, digitaalisen matkailumarkkinoinnin ja -myynnin strategiseen suunnitteluun. Lisäksi rakennan tulevaisuuden suunnitelmia, kuten matkailustrategioita, kasvuohjelmia ja digitiekarttoja. Tämän lisäksi kehitän ketteriä pilottiprojekteja uusien digitaalisten palveluiden ja tiedolla johtamisen alueella. Esimerkkeinä tällaisista projekteista ovat Visit Finlandille toteuttamani Menestyvän matkakohteen johtaminen – Analyysityökalu ja Digitaalisen asiakaskokemuksen käsikirja destinaatioille vuodelta 2020. Työssäni hyödynnän fasilitointityökalupakkiani ja palvelumuotoiluosaamistani, jotta erilaisten osallistujien näkemykset ja ideat otetaan huomioon tavoitteellisessa yhteistyössä.

Suunnitelmien toteutus edellyttää usein rahoitusta kehitystyölle. Olen toiminut valmistelijana, projektipäällikkönä ja projektipäällikköjen esimiehenä lukuisissa projekteissa. Lisäksi olen ollut mukana kymmenien projektien johtoryhmässä ja toiminut asiantuntijana rahoitusohjelmien johtoryhmissä. Tämä laaja kokemus antaa minulle vankan pohjan auttaa asiakkaitamme projektisuunnitelmien luomisessa ja tuloksellisen liiketoiminnan kehittämisessä projektien avulla. Vuodesta 2000 lähtien olen ollut mukana valmistelemassa hankkeita, joiden yhteisarvo on noin 19,5 miljoonaa euroa.

Vahvuuksiani ovat uusien liiketoimintamahdollisuuksien ja asiakastarpeiden tunnistaminen, tuloksellisten strategioiden luominen sekä menestyvien digipalvelujen ja -kampanjoiden kehittäminen. Olen innostunut matkailuliiketoiminnasta, strategisesta ajattelusta ja teknologian mahdollisuuksista. Toimintani perustuu vahvasti faktoihin ja luovaan ajatteluun. Uskon myös matkailukohteiden merkityksellistämisen tärkeyteen.

Alun perin kiinnostuin matkailusta ilmiönä, joka voi tuoda hyvinvointia kehitysmaihin, ja aloitin matkailututkimuksen opiskelun Lapin yliopistossa vuonna 1994. Kuitenkin kiinnostavat matkailun kehittämisen tehtävät houkuttelivat minut liian nopeasti työelämään, ja sain vihdoin joulukuussa 2022 pitkään kypsyneen pro graduni valmiiksi: Digitaalinen transformaatio suomalaisen matkailutoimialan muutosvoimana. Kansallisten matkailustrategioiden sisällönanalyysi.

Miikka Raulo

Strategia, partner

Miikan blogikirjoituksia

Matkailun strateginen suunnittelu blogisarja 2/2

Muodostettuamme yhteisen ymmärryksen matkailukohteen nykytilasta, keskitymme hahmottamaan, mihin tulevaisuuden kilpailuun ja toimintaympäristöön valmistamme alueen matkailua. Mikä on kriisin jälkeinen matkailun uusi normaali sekä millaisiin toimintaympäristön muutoksiin strategian valinnoilla meidän tulee vastata?

Lue artikkeli

Flowhouse-strateginen johtaminen-analytiikka dashboard telkkarissa

Matkailustrategian luonti blogisarja 1/2

Olemme työstäneet viime aikoina lukuisia alueellisia matkailun tiekarttoja ja strategioita, jotka yhä useammin linkittyvät koko alueen kehittämiseen, ei ainoastaan matkailutoimialan kasvun mahdollistamiseen. Matkailun kehittäminen on monesti alueellisen elinvoimaisuuden edellytys.

Lue artikkeli

ihminen-tie-digitie-digitaalinen-asiakaskokemus

Datalla kohti parempaa matkailun digitaalista asiakaskokemusta

FlowHouse on valittu Business Finlandin asiantuntijakumppaniksi kehittämään Suomen matkailun digitaalista asiakaskokemusta ja asiakaspolkua.

Lue artikkeli

Siirry takaisin sivun alkuun