Menestyvän matkakohteen kehittämisen työkalut ovat nyt käytössänne. Toteutimme FlowHousella Visit Finlandin toimeksiannosta viime vuonna sarjan digipilotteja yhdessä eri matkakohteiden kanssa, keskittyen tiedolla johtamiseen ja alueiden toimintamallien päivittämiseen vastaamaan nykyajan tarpeita. Pilottien opit on nyt koottu Digitaalisen asiakaskokemuksen käsikirjaksi matkailualueille, käsikirja tarjoaa vinkit parhaan asiakaskokemuksen ja kaupan varmistamiseksi.

 

Menestyvä matkailukohde

Toimialallamme puhutaan globaalisti paljon älykkäistä matkakohteista (Smart Destination), mutta päätimme kutsua omaa matkakohteiden kehityspolkuamme Menestyksekkään matkailukohteen poluksi. Menestyvän matkakohteen pitää huolehtia niin kohteen suunnitelmallisesta johtamisesta, kestävästä kehityksestä kuin houkuttelevuudesta ja varattavuudestakin. Matkakohteiden suunnittelun tueksi kehitimme Menestyvän matkakohteen johtaminen -analyysityökalun. Sen tarkoituksena on auttaa matkakohteen eri toimijoita yhdessä hahmottamaan kokonaisvaltaisesti menestyvän matkakohteen johtamisen edellyttämien tehtävien ja kyvykkyyksien nykytilaa alueella. Analyysin tuloksia voi hyödyntää matkakohteen strategian luonnissa, vuosittaisessa toiminnansuunnittelussa tai matkakohteen toimijoiden keskinäisestä työnjaosta sopimisessa.

Lue lisää Visit Finlandin blogista!

Helpotusta matkailuyrityksen digipolulle

Matkailuyritysten tueksi ja oppimisympäristöksi digitaalisen matkailumarkkinoinnin, myynnin ja digitaalisen asiakaspolun kehittämisen teemoihin toteutimme FlowHousella, Visit Finlandin toimeksiannosta, Digiloikan ABC -verkko-oppimiskokonaisuuden. Oppimiskokonaisuudessa hyödynnettiin Howspace verkko-oppimisympäristö- ja fasilitointityökalua, josta FlowHousella on vahva kokemus matkailun strategia-, koulutus-, markkinointiprojektien toteutuksessa.

Verkko-oppimiskokonaisuus pitää sisällään perusteita digitaalisuuteen liittyvistä käsitteistä ja vinkkejä mistä on hyvä aloittaa. Sisällöissä Visit Finlandin akatemiavalmentajat tuovat näkemyksiään esiin erilaisten videosisältöjen kautta ja FlowHousen asiantuntijat ovat koostaneet tueksi muuta sisältöä. Verkko-oppimisympäristössä keskitytään muun muassa näkyvyyteen ja löydettävyyteen digitaalisissa kanavissa, asiakaskokemukseen ja online-tuotteiden laadintaan ja ostettavuuden kehittämiseen. Toivomme sinulle oppimisen iloa teemojen opiskelun parissa!

Huhtikuun 2020 ajan voit tavoittaa Visit Finlandin Digiloikan ABC – verkko-oppimisympäristössä myös FlowHousen asiantuntijat tuki-chatpalvelun kautta. Me FlowHousella vastaamme esiin nousseisiin kysymyksiin ja autamme polulla eteenpäin tarvittaessa.

Tutustu Digiloikan ABC -oppimisympäristöön ja kirjaudu käyttäjäksi!

 

Lisätietoja:

Business Finland

https://www.businessfinland.fi/ajankohtaista/uutiset/tiedotteet/2020/digikoulutusta-ja-webinaareja-edistamaan-matkailutoimialan-kilpailukykya/

https://www.businessfinland.fi/suomalaisille-asiakkaille/palvelut/matkailun-edistaminen/toiminta-suomessa/digitaalinen-kehitys/

 

Päivitetty: 20.4.2020