12.10.2020

Tiedolla johtamista BisLenz Travel Experiencen avulla

Marko Filenius

Marko Filenius

Tridea Oy, BisLenz & tiedolla johtaminen

tietokoneen ruudulla analytiikkaa ja erilaista dataa graafeina

Moni yrittäjä tuskailee tiedolla johtamisen teeman ympärillä. Käytössä voi olla kaikki mahdolliset digitaalisen markkinoinnin ja analytiikan työkalut. Dataa tulee ovista ja ikkunoista ja yrityksillä on mahdollisuus nähdä ja analysoida lukematon määrä dataa asiakkaista. Mutta, haasteena on se, että data on pirstaloitunut useaan eri kanavaan ja alustaan. Tietoa on, mutta kuinka se tieto saadaan poimittua käytäntöön? Tähän avuksi syntyi BisLenz – tiedolla johtamisen työkalu.

Yli kahden vuoden kehitystyön jälkeen syntyi BisLenz.com asiakaskokemuksen ja tiedolla johtamisen alusta. Sen tarkoituksena on poistaa verkkokauppiaiden sekä matkailuyritysten tuskaa ja antaa työkaluja asiakaskokemuksen mittaamiseen ja analysointiin. BisLenz tuo kaiken datan yhteen näkymään niin markkinoinnin kuin asiakaskokemuksenkin.

Mikä on BisLenz?

BisLenz alusta jakautuu kolmeen pääkohtaan: Asiakaspolku, asiakaspalaute ja digitaalisen viestinnän kanavat.

Asiakaspolku: miten brändi tavoittaa asiakkaat erilaisten digitaalisten kanavien kautta, kuinka asiakkaat siirtyvät verkkosivun kävijöiksi ja lopulta ostaviksi asiakkaiksi. Lopuksi tuomme digikanavien datan rinnalle myös asiakaspalautteet – kaikki samassa näkymässä.

Asiakaspalaute: työkaluja asiakaspalautteen keräämiseksi asiakaspolun varrella. Katamme sekä online- että onsite-kokemuksen kyselylomakkeilla, joissa sovelletaan sekä CES että NPS-metodeita. Myös asiakaspalvelu- ja myyntitapahtumaan on luotu omat kyselylomakkeet. Kerättyjä tuloksia voidaan verrata myös muiden samoja kyselylomakkeita käyttäneiden tuloksiin.

Digitaalinen viestintä: kaikki digitaalisen viestinnän kanavat yhteen koottuna. Näen mitä markkinointikampanjoita on ollut menossa ja millaisia tuloksia niistä on saatu. Tarkastele miten omat toimenpiteet (postaukset) ovat jakautuneet eri kanavien ja ajanjakson suhteen ja miten niihin on sitouduttu.  Voin myös helposti seurata esimerkiksi kilpailijoiden aktiivisuutta somekanavissa.

Räätälöity tiedolla johtamisen työkalu matkailutoimialalle

Bislenz -tuotteen rinnalla kehitetään myös matkailutoimialle räätälöityä palvelua. Bislenz Travel Experience sisältää edellä mainittujen lisäksi koko joukon markkinadataa, esimerkiksi yöpymistilastoja koko Suomen osalta. Matkailun alueorganisaatioille on tehty jo nyt räätälöityjä tietokokonaisuuksia, kuten matkailuneuvonnan kontaktointiluvut.

BisLenz Travel Experience helpottaa kohdeyleisöjen tunnistamista brändin sitouttavuuden tai asiakaskokemuksen avulla. Näet samasta paikasta myyntialustojen datan, esimerkiksi Bokunin tai muiden varausjärjestelmien kautta tulleen liikevaihdon, mm. Hotellinx ja JOHKU.  Tarkastelet paremmin markkinoinnin tehokkuutta ja pystyt kehittämään maksetun mainonnan kampanjoita. Näet yhden työkalun alla sen mistä matkailija ja asiakkaasi on kiinnostunut.

Tiedolla johtaminen edellyttää ajantasaista, laadukasta dataa sekä johdonmukaisen prosessin tiedon viemiseksi käytäntöön. Bislenz tarjoaa nyt tuon olennaisen datan helposti käyttöön ja mahdollistaa keskittymisen itse tiedon hyödyntämiseen ja siten – tiedolla johtamiseen. BisLenz työkalun avulla matkailutoimiala ostaa itselleen aikaa keskittyä ydinasiaansa eli unohtumattomien elämysten tuottamiseen.

Ota yhteyttä Markoon!

Marko Filenius

Tridea Oy, BisLenz & tiedolla johtaminen

Muita aiheeseen liittyviä blogauksia

tietokone ja muistivihko pöydällä

Bislenz-työkalu Visit Tampereen tiedolla johtamisen pilotissa

Visit Tampere toimi tiedolla johtamisen pilottikohteena Visit Finlandin digikehitysohjelmassa vuonna 2020. Tarkoituksena oli testata erilaisia tiedonkeruumenetelmiä ja tiedolla johtamisen konsepteja, sekä kerätä kokemuksia niiden hyödyntämisestä matkailun alueorganisaation toiminnassa.

Lue artikkeli

”Tiedolla johtaminen ei tarkoita mitään”

Dataan perustuva päätöksenteko ei ole lasipalatsien ja start-uppien yksinoikeus. Mitä pienempi yritys, sitä helpompaa on ottaa käyttöön konkreettisessa tekemissä johdonmukainen datan kerääminen ja toiminnan ohjaaminen.

Lue artikkeli

Bokun: Myynti ja asiakaskokemus haltuun

Bokun verkkokauppa-alusta on ollut viime vuoden kaikkien puheissa matkailualalla ja herättänyt paljon kyselyitä myös meille. Alustan kanssa töitä tehneenä olemme törmänneet muutamaan ratkaistavaan haasteeseen.

Lue artikkeli

Siirry takaisin sivun alkuun