11.10.2021

Ymmärrä evästeitä – uudistunut evästeohjeistus näkyy analytiikassa

Saara Virtanen

Saara Virtanen

Analytiikka, markkinointi

Evästeet ja muuttuvat käytännöt niihin liittyen ovat olleet viime aikoina kuuma puheenaihe. Liikenne- ja viestintävirasto Traficom julkaisi syyskuun alkupuolella uuden, entistäkin tiukemman evästeohjeistuksen, ja uutta ohjeistusta noudattavat voivat jo huomata suuria muutoksia verkkosivuliikenteen analytiikkaa tarkastellessaan.

Olemmekin saaneet muutamia kyselyitä, joissa asiakkaat ovat huolissaan verkkosivuliikenteen määrän laskusta.

Verkkosivustot käyttävät evästeitä vierailijoihin liittyvien tietojen tallentamiseen – näillä tiedoilla voidaan esimerkiksi tunnistaa, onko käyttäjä vieraillut sivustolla aiemmin ja mitä laitetta hän käyttää. Evästeet eivät kuitenkaan ongi esimerkiksi henkilötietoja. Joitakin evästeitä voidaan kuitenkin käyttää mm. markkinointitarkoituksiin vaikkapa selvittämällä vierailijan kiinnostuksen kohteita.

Uusi evästeohjeistus vaatii aktiivista suostumusta

Nykyisen ohjeistuksen mukaan vierailijan tulee antaa aktiivisesti (eli itse valitsemalla) lupa evästeiden keräämiseen. Tietoa ei saa siis alkaa keräämään esimerkiksi valmiiksi rastitetulla ruudulla tai silloin, kun vierailija vain ohittaa evästebannerin, vaan hänen täytyy esimerkiksi klikata painiketta, jossa ilmoittaa hyväksyvänsä tietyt evästeet. Tämän lisäksi evästeet tulee luokitella ja selostaa, mitä kukin evästeluokka tarkoittaa. Ainoastaan välttämättömät evästeet saavat automaattisesti kerätä tietoa – nämä toteuttavat sivuston perustoimintoja ja mahdollistavat mm. ostoskoritoiminnallisuuksien käytön. Edes analytiikkaa ei saa luokitella välttämättömäksi.

Kun valinta, ja erityisesti ei-välttämättömien evästeiden hylkääminen nykyisellä ohjeistuksella tehdään helpoksi, tulee se johtamaan esimerkiksi analytiikan puolella ”käyttäjäkatoon”. Kun vierailija kieltää muiden kuin välttämättömien evästeiden käytön, ei hänestä jää mitään jälkeä analytiikkaan. Tämä tarkoittaa siis sitä, että kun mahdollinen vanhentunut evästekysely päivitetään sivustolla vastaamaan uusinta ohjeistusta, tullaan analytiikassa huomaamaan isoja pudotuksia verkkosivuliikenteen määrässä – myös silloin, kun todellinen määrä pysyisi lähes samana tai jopa kasvaisi. Ja koska tämä muutos on täysin riippuvainen kunkin sivuston evästekyselyn muutoksista, tulee tämä näkymään eri sivustoilla eri aikaan.

Dataa tullaan siis väistämättä menettämään, ja koska tiedon kerääminen tulee perustumaan entistä vahvemmin vapaaehtoisuuteen, on luottamuksen saavuttaminen erittäin tärkeää. On myös hyvä muistaa, että kun asiakkaat luovuttavat tietojaan vapaaehtoisesti ja kokevat saaneensa päätösvaltaa omasta yksityisyydestään, ovat he usein myös tyytyväisempiä ja vastaanottavaisempia.

Kiinnitä huomiota evästeistä viestimiseen

Mitä yritykset voisivat tehdä, jotta useammat käyttäjät sallisivat myös ei-välttämättömien evästeiden käytön? Ensisijaisesti olisi tärkeää kiinnittää huomiota oman sivuston evästebanneriin ja siihen, miten se on toteutettu. Vierailija tekee päätöksen valinnastaan usein vain bannerin perusteella, joten on tärkeää, että jo bannerissa on huomioitu kaikki tarvittava. Ainakin nämä asiat olisi hyvä tarkistaa:

  • Monilla sivustoilla evästebannerin tekstit tulevat suoraan esimerkiksi evästeidenhallintaohjelmasta, ja saattavat olla hyvinkin puuduttavaa ja hankalaa luettavaa. Useat vierailijat eivät välttämättä ymmärrä mistä on kyse, ja kaiken tiedonkeruun kieltäminen tuntuu turvallisimmalta vaihtoehdolta. Evästeistä tulisikin pyrkiä kertomaan mahdollisimman selkeästi, helposti ymmärrettävästi ja rehellisesti. Muista kertoa myös, mitä hyötyä tiettyjen evästeiden keräämisestä on niin yritykselle kuin asiakkaallekin – esimerkiksi analytiikkaan liittyvien evästeiden perimmäinen tarkoitus on useimmiten parantaa asiakaskokemusta.
  • Evästebannerin kielen tulisi aina vastata sivuston kielivalintaa. Evästebannerit saattavat usein olla esimerkiksi englanniksi myös suomenkielisillä sivustoilla – tämä herättää helposti epäluottamusta ja saattaa hankaloittaa jo muutenkin vieraan asian hahmottamista.
  • Pyri listaamaan heti banneriin tarvittavat vaihtoehdot evästeluokkien mukaan. Monet vierailijat eivät halua siirtyä esimerkiksi toiselle sivulle tekemään tarkempaa valintaa, vaan hylkäävät ennemmin suoraan kaiken.
  • Evästeiden hylkääminen tulee nykyisten ohjeiden mukaan olla helppoa, mutta muista, että on tärkeää huolehtia myös siitä, että halutessaan vierailija pystyy mahdollisimman helposti hyväksymään haluamansa asetukset.
  • Kiinnitä huomiota bannerin visuaaliseen ilmeeseen ja selkeyteen, ja pyri myös visuaalisuudella ohjaamaan vierailijaa tutustumaan evästeasetuksiin tarpeeksi tarkasti.

Evästeiden käytöstä ja kävijätiedon keräämisestä voi olla hyvä viestiä myös muuallakin, kuin pelkästään evästebannerissa. Näihin asioihin liittyy paljon epätietoisuutta, jota voidaan hälventää läpinäkyvällä ja rehellisellä viestinnällä. Varmaa on kuitenkin se, että vaikka viestintä ja evästekyselyt toteutetaan hyvin, tulee silti osa kävijätiedosta katoamaan esimerkiksi analytiikasta. Tämä on erityisen tärkeää huomioida, jos halutaan vertailla esimerkiksi verkkosivuliikennettä ennen evästeuudistusta ja sen jälkeen.

Kategoriat

Ota yhteyttä Saaraan!

Saara Virtanen

Analytiikka, markkinointi

Muita aiheeseen liittyviä blogauksia

Uusi Google Analytics 4 on täällä – mutta mitä se tarkoittaa?

Googlen suosittu analytiikkatyökalu on kokenut muodonmuutoksen – täysin uusi Google Analytics 4 on nyt julkaistu. Tässä blogissa kurkistetaan, miltä uuden Analyticsin syövereissä näyttää – mikä muuttuu ja mitä tämä kaikki tarkoittaa käytännössä?

Lue artikkeli

asiakaskokemus-lego-starwars

Tiedätkö miksi asiakkaasi ostaa ja miksi ei?

Matkailusektorilla jokaiselle lienee päivänselvää miten online-myynnin rooli on viime vuosina kasvanut. Omaa käyttäytymistämme seuraamalla ymmärrämme kuinka olennaisessa roolissa digitaaliset kanavat ovat matkan ideoinnissa, suunnittelussa ja varsinaisessa ostamisessa.

Lue artikkeli

Talvinen maisema ja henkilö katsomassa horisonttiin

Mitä matkailuyritysten tulisi tietää kohdemarkkinaorganisaatioista

DMO:n rooli ja toimintaperiaatteet DMO = Destination Management Organization, ”kohdemarkkinaorganisaatio”. Keskiössä DMO:n toiminnassa on yleensä matkailun määränpään mainostaminen ja matkailijoiden houkutteleminen alueelle. Suomessa tallaisia voivat olla mm. matkailun alueorganisaatiot tai -järjestöt, jotka edistävät matkailukohteiden tunnettuutta.

Lue artikkeli

Siirry takaisin sivun alkuun