Googlen suosittu analytiikkatyökalu on kokenut muodonmuutoksen – täysin uusi Google Analytics 4 on nyt julkaistu. Viime vuonna esitellyn App + Web -betaversion päälle rakennettu uudistettu työkalu tulee taatusti muuttamaan tapaamme tutkia ja analysoida verkkosivustojemme kävijäliikennettä. Tässä blogissa kurkistetaan, miltä uuden Analyticsin syövereissä näyttää – mikä muuttuu ja mitä tämä kaikki tarkoittaa käytännössä?

 

Google Analytics 4 – tulevaisuuden analytiikkaa

Tekoäly hiipii kaikkialle, ja Google Analytics 4 nojautuukin entistä voimakkaammin koneoppimiseen. Uusitussa versiossa on muun muassa mahdollista saada automaattisesti ilmoituksia tärkeistä muutoksista liikenteessä – työkalu voi siis hälyttää, jos esimerkiksi jonkin myytävissä olevan tuotteen kysyntä kasvaa voimakkaasti. Koneoppimisen ansiosta on myös mahdollista tehdä ennustuksia vaikkapa siitä, kuinka paljon tuottoa tietyistä asiakassegmenteistä voidaan saada. Tekoälyä tullaan hyödyntämään myös silloin, kun dataan syntyy aukkoja olennaisten evästeiden puuttuessa.

 

Katsaus Google Analytics 4 käyttöliittymään

Kuva: Google

 

Integraatioita Googlen mainontatyökaluihin (Google Ads) on myös päivitetty. Markkinoinnissa käytettävien yleisöjen luomisessa päästään nyt sukeltamaan syvemmälle entistä helpommin. Esimerkiksi uudelleenmarkkinointiyleisöä voidaan ylläpitää myös Analyticsin kautta, jolloin yleisölistauksesta voidaan automaattisesti esimerkiksi poistaa tai lisätä sellaisia kävijöitä, jotka suorittavat halutun toimenpiteen. Kätevää, eikö?

Käyttöliittymäkin on saanut uuden ilmeen. Raportteja on järjestelty asiakaspolun eri vaiheiden mukaan, ja navigaatiosta on karsittu pois paljon asioita, joita ei ainakaan päivittäisessä käytössä juurikaan tarvita. Pääosassa ovat nyt käyttäjä ja käyttäjän elinkaari sivustolla, ja jokaisesta elinkaaren vaiheesta on saatavilla loogisesti etenevä yleiskatsaus. Google Analytics 4 onkin kehitelty palvelemaan käyttäjäänsä parhaalla mahdollisella tavalla – tärkein tieto on saatavilla helposti ja nopeasti. Tarkempaa tutkimusta voi tarvittaessa tehdä erillisessä analyysikeskuksessa.

Tapahtumien luomista on yksinkertaistettu, sillä joitakin toimintoja pystyy seuraamaan nyt automaattisesti ilman koodinpätkiä tai esimerkiksi Google Tag Managerin kautta tehtyjä tageja. Analytics 4 tarjoaa mahdollisuuden tarkastella mm. sivulla skrollailua, tiedostojen lataamista ja videoiden katselua ilman ylimääräisiä toimenpiteitä. Toki monimutkaisimmat kilkkeet tullaan varmasti edelleen näpertelemään Tag Managerin tai erillisen koodin kautta, mutta tavallisimpien toimintojen seurantaa tämä ominaisuus tulee sujuvoittamaan huomattavasti.

Myös tietoturvaan ja yksityisyyteen on panostettu, ja työkalussa onkin parannettu mahdollisuuksia hallita omaa tiedon keräystä, säilytystä ja käyttöä. Uusi versio tarjoaa myös mahdollisuuden tarkemmin erotella Adsia varten kerättävän datan Analyticsista, joka edelleen helpottaa verkkosivuston vierailijan päätöstä siitä, mitä dataa hänen vierailustaan saa kerätä.

 

Mikä muuttuu arkipäivän analytiikassa?

Uusien raporttien tärkeimmät mittarit on myös laitettu uusiksi. Siinä missä esimerkiksi välitön poistuminen prosenteissa on aiemmin ollut avaintekijänä liikenteen laatua mitatessa, ei tätä tietoa uudesta Analyticsista vaikuttaisi löytyvän enää ollenkaan. Vaikka kyseinen poistumisprosentti onkin toiminut tärkeänä mittarina, on siihen liittynyt myös paljon riskejä, väärinkäsityksiä ja epäluotettavuutta. Tyypillisin esimerkki tästä on se, että vaikka vierailija viettäisi sisällön parissa aikaa useita minuutteja blogiartikkelia lukien, mutta poistuisi sitten tarkistamaan vaikkapa sähköpostinsa, katsoo Analytics tämän välittömäksi poistumiseksi eli käytännössä arvottomaksi vierailuksi.

Uusi Google Analytics 4 keskittyykin entistä tarkemmin kävijöiden ja istuntojen laatuun, ja raporteissa vilisee täysin uusiakin termejä (vaikkakin jotkin suomennokset tuntuvat vielä hieman kömpelöiltä). Tässä katsaus muutamaan oleellisimpaan:

  • Aktivoivat istunnot: Niiden istuntojen määrä, jotka kestivät yli 10 sekuntia tai joihin sisältyi konversiotapahtuma tai vähintään kaksi näkymän tai sivun katselua.
  • Keskimääräinen aktivoitumisen kesto: Keskimääräinen aika, jonka sovellus oli etualalla tai sivusto oli valittuna selaimessa.
  • Aktivoitumisprosentti: Aktivoivien istuntojen prosenttiosuus, eli aktivoivien istuntojen määrä jaettuna istuntojen määrällä.
  • Yksittäisten käyttäjien vieritykset: Niiden yksittäisten käyttäjien määrä, jotka skrollasivat vähintään 90 % sivusta läpi.
  • Tapahtumien määrä: Erilaisten tapahtumien kokonaismäärä. Tapahtumia voi olla esimerkiksi klikkaukset, tiedostojen lataukset, skrollaukset ja monet muut toiminnot.

Tässä vaiheessa tarkempaa määrittelyä tai hyviä keskiarvoja näille tietotyypeille on vielä vaikea sanoa, mutta selvää on, että liikenteen laadun mittarit ja analysointi tulee jossain määrin muuttumaan. Tämä muutos vaikuttaa kuitenkin ainoastaan positiiviselta – nyt voimme saada entistä täsmällisempää tietoa siitä, kuinka arvokas kukin vierailu sivustolla on ollut.

 

Google Analytics 4 tietotyyppejä

Näkymää uusista tietotyypeistä

 

Totuttelua tämä muutos tulee kuitenkin varmasti paljon vaatimaan etenkin ns. ”arkipäivän analytiikassa”, kun käydään pikaisesti tarkastelemassa tärkeimpiä asioita – nythän suurin osa näistä oleellisimmista mittareista hieman muuttuu. Nähtäväksi jääkin, tuleeko esimerkiksi aktivoitumisprosentista uusi välitön poistuminen prosenteissa liikenteen laatua tarkastellessa.

 

Miten tästä eteenpäin?

Olemassa oleviin Google Analytics -tileihin uusi versio ei päivity toistaiseksi itsestään. Saadakseen uuden version käyttöönsä, on tilille tehtävä uusi Google Analytics 4 -omaisuus nykyisen rinnalle. Uusiin tileihin Analytics 4 tulee sen sijaan käyttöön oletuksena automaattisesti.

Muistettava on toki myös se, että Google Analytics 4 on vasta varhaisessa vaiheessa, joten kehitystä ja muutoksia tullaan näkemään. Täysi siirtyminen uuteen versioon tulee varmasti kestämään vielä tovin, jos toisenkin, joten hurjaa paniikkia siirtymisvaiheen osaltakaan tuskin ehtii syntymään. Uuden opettelu ja omaksuminen kannattanee kuitenkin aloittaa pikimmiten!

Jäikö jokin mietityttämään? Kysy lisää Saaralta!