15.9.2017

Matkailun investoinnit ja rahoituskampanjan markkinointi

Suomen matkailu on juuri nyt positiivisessa kierteessä. Saamme lukea tilastoja kasvavista matkailijamääristä eri markkina-alueilta, postauksia ja artikkeleita positiivisesti oudon ja erikoisen Suomi-kuvan leviämisestä eri viestintäkanavissa ympäri maailmaa tai nostoja maamme matkailukohteiden tarjonnasta moninaisissa trending-listauksissa.

Matkailun investoinnit – taustalla rahoitus

Positiivinen kierre näkyy myös suomalaisen matkailutoimialan merkittävinä uusina investointeina. Helsinki-Vantaan lentokentän laajennus, pääkaupunkiseudun hotelli-investoinnit ja Lapin kohteisiin liittyvien investointien kasvu ovat tästä muutamia erinomaisia esimerkkejä. Investoinnit ja toiminnan kehittäminen vaativat ymmärrettävästi rahoitusta.

Yleisesti ottaen alan investointeja on aivan viime vuosina kirittänyt matkailun kasvuvauhdin ja positiivisten tulevaisuuden näkymien lisäksi myös lainarahan matala korkotaso. Matkailuinvestointien ja kehittämisprojektien rahoitus, kuten minkä tahansa investoinnin kokonaisuus muodostuu aina eri kanavista, ei vain lainarahoituksen hyödyntämisestä. Investointisuunnitelmia laadittaessa arvioidaan mm. tulevaisuuden kassavirtaa, tulorahoitusta ja maksukykyä. Lisäksi matkailualaan kohdentuvien positiivisten investointipäätösten taustalla on myös usein merkittävä joukko erilaisia matkailuun ja vapaa-aikaan sijoittavia yksityishenkilöitä, investoreita ja pääomittajatahoja. Samoin erilaisten yritysyhteistyö- ja kumppanuusmallien kehittäminen on arkipäivää osana rahoituskokonaisuutta. Näiden lisäksi myös joukkorahoitus voi toimia kiinnostavana matkailu- ja vapaa-ajan palveluiden rahoitusmuotona.

Joukkorahoitus antaa mahdollisuuden sijoittaa omiin arvolähtökohtiin

Matkailu – ja vapaa-ajanpalveluiden investointien mahdollistamisen osalta on viime aikoina noussut esiin muutamia mielenkiintoisia joukkorahoituksen avulla osarahoitettuja kohteita. Hyvänä esimerkkinä voi mainita vaikkapa merikylpylä Allas Seapoolin Helsingin päärakennuksen investointikustannuksiin liittyvän rahoituskierroksen toteutuksen loppuvuodesta 2016, jossa anti ylimerkittiin ja kampanja ylitti minimitavoitteen lähes kolminkertaisesti.

Joukkorahoituksen peruslähtökohtaan kuuluukin, että kuka tahansa meistä voi ryhtyä sijoittamaan ja osaomistamaan itselleen omista arvolähtökohdista kiinnostavaa ja läheistä palvelua, tuotetta tai sisältöä, yhdessä muiden samanhenkisten ihmisten kanssa. Alueiden ja seutujen kehittämisen näkökulmasta tämä yksittäinen henkilö tukee alue- ja seutukehitystä ja mahdollistaa osaltaan uusien palveluiden ja sisältöjen sijoittumista juuri omalle kotiseudulleen. Matkailu- ja vapaa-ajanpalvelutarjonnan investoinnit ja alan kehittäminen voidaan myös nähdä asumisviihtyisyyden parantajana, palvelutarjonnan monipuolistajana sekä ennen kaikkea työllistymismahdollisuuksien generoijana.

Rahoitushankinta matkailumarkkinoinnissa

Rahoitushankinta ja siihen liittyvät markkinoinnilliset toimenpiteet ovatkin kiinnostava markkinoinnin sisältötuotannon mahdollisuus yrityksellesi. Rahoitushankinnan aikana tehtävä viestintä ja kampanjointi tukee merkittävästi toimintasi markkinointia. Se luo kiinnostavuutta itse investoinnin tai kehitystyön alla olevaan palveluun ja yritykseesi sekä ohjaa asiakasta kohti tulevaa palvelun käyttöä. Joukkorahoituskampanjoiden ja niiden parissa toimivien palvelutuottajien määrän kasvu on johtanut osaltaan siihen, että viestinnän suunnittelu- ja toteutusvaiheessa on kiinnitettävä erityistä huomiota kampanjoiden kiinnostavuuteen ja erilaistumiseen muista vastaavista kohteista.  Markkinoinnin viestien ja sanomien tarkempi kohdentaminen oikeille kohderyhmille juuri heidän käyttämässä kanavassaan oikeaan ajankohtaan korostuu myös rahoituskampanjoiden viestinnän ja markkinoinnin toimenpiteissä.

Ota yhteyttä Jouniin!

Jouni Kärkkäinen

Partner

Muita aiheeseen liittyviä blogauksia

Natura Viva melonta Vuosaari

Natura Viva x FlowHouse yhteistyö

Natura Viva ja Flowhouse ovat tehneet menestyksekästä yhteistyötä useamman vuoden digitaalisen markkinoinnin osalta. Yhteistyön pohjana on tiivis kommunikaatio ja yhteinen näkemys tekemisen suuntaviivoista. Yhdessä määritellyt tavoitteet mahdollistavat joustavan yhteistyön.

Lue artikkeli

Matkailumarkkinoinnin kesä 2018

Kesä 2018 ei jättänyt ketään kylmäksi – kirjaimellisesti. Suomi sai nauttia osansa trooppisesta lämmöstä ja aurinkoisista kesäpäivistä, unohtamatta hyttysten vähäistä ininää. Myös digitaalisen matkailumarkkinoinnin näkökulmasta kesä näytti varsin kirkkaalta.

Lue artikkeli

Siirry takaisin sivun alkuun