22.10.2020

Faktalla vai fiiliksellä – tiedolla johtaminen matkailussa

Marko Filenius

Marko Filenius

Tridea Oy, BisLenz & tiedolla johtaminen

Tietokoneen ruutu. Käsi osoittaa näytöllä olevaa kaaviota.

Tiedolla johtaminen on yksi digitaalisen ajan muotitermeistä. Kukaan ei kiistä sen merkitystä, kaikki ovat siitä kiinnostuneita ja sanovat sen olevan lähitulevaisuuden tärkeimpiä kehityskohteita.

Liiketoiminnan kehitysalueena tiedolla johtaminen on yhtä hankala kuin monet muutkin digiajan ilmiöt. Ei ole yhtä oikeaa tai edes selkeää tapaa määritellä, mitä se pitää sisällään tai mitä ei.

Yhtä vaikea on tulkita, teemmekö oikeita asioita oikeassa mittasuhteessa, ja kuinka paljon meillä on vielä tutkimattomia alueita. Maali tuntuu karkaavan päivä päivältä kauemmas, ja muut tuntuvat koko ajan tekevän enemmän ja paremmin kuin me – vai onko asia kuitenkaan näin?

Mikä lopulta on olennaista ja tärkeää tiedolla johtamisessa?

Jokaisella organisaatiolla on jokin ennalta mietitty tehtävä ja tavoite. Sen menestyksekäs toteuttaminen on monen osatekijän summa, joista osaan pystymme vaikuttamaan omilla toimenpiteillämme, mutta osaan emme. Niihin meidän pitää pystyä vain reagoimaan. Asiakaslähtöisyys ja asiakaskokemus on nostettu tärkeimmäksi menestystekijäksi, mutta miten pystymme varmistamaan sen toteutumisen? Useat tutkimukset kuitenkin todistavat, että kun ne ovat kunnossa, muukin bisnes voi hyvin.

Mitä tiedolla johtaminen sitten on?

Pelkistetyimmillään tiedolla johtaminen tarkoittaa, että meillä on helposti ja jatkuvasti käytettävissä laadukasta dataa, johon voimme luottaa ja teemme päätöksiä, jotka pohjautuvat tuon datan analysointiin ja tulkintaan.

Olennaista ei ole tiedon määrä vaan niiden johtopäätösten ja toimenpiteiden määrä, jota tietoon pohjautuen tehdään.

Kysymys on myös prosessista, joka pitää olla (liike)toiminnan ytimessä. Vaikka analyyseihin ja tutkimuksiin ei olisikaan resursseja joka päivä tai joka viikko, pitäisi päätösten perustua siihen ymmärrykseen, joka tätä kautta on aikaisemmin hankittu.

Matkailu on lähtökohtaisesti globaali toimiala, mikä lisää tarjolla olevan tiedon määrää. Nykyään erilaisia tietolähteitä on tarjolla valtavasti, kun aiemmin on tyydytty lähinnä majoitustilastoihin. Käytettävissä on niin avoimen rajapintojen kautta kaikille vapaasti hyödynnettävää dataa, kuin puhtaasti kaupallisesti jalostettua ja tarkasti kohdennettua kohderyhmä- tai markkinatietoa. Organisaation rahalliset ja ajalliset resurssit tulevat nopeasti vastaan eikä infoähkyltä voi välttyä.

Silti – jotain pitäisi tehdä. Kuinka siis lähteä liikkeelle?

Suuren maailman visiota ja tarjontaa kuunnellessa usein unohtuu katsoa vähän lähemmäs. Useimmat organisaatiot – niin yksittäiset yritykset kuin matkailuorganisaatiot – eivät juurikaan hyödynnä sitä dataa, jota heillä jo on. Yhtä lailla vähällä hyödyntämisellä on se tärkein datalähde, joka yhdistää kaikkia organisaatioita toimialasta riippumatta – asiakas. Asiakaspalautetta ja asiakaskokemusta mitataan edelleen laiskasti ja kerättyä tietoa ei juurikaan osata hyödyntää.

bislenz tiedolla johtamisen työkalu nps-näkymä
BisLenz – tiedolla johtamisen työkalu

Tältä pohjalta laadimme yksinkertaisen toimenpidelistan, jolla matkailuyritys tai alueorganisaatio pääsee hyvään alkuun tiedolla johtamisen prosessissaan.

  • Määrittele liiketoiminnan menestystekijät: mitkä asiat ovat tärkeitä, mihin toistuvasti panostetaan?
  • Määrittele mittarit, joilla edellä mainitut menestystekijät voidaan numeerisesti arvioida.
  • Tutki mitä dataa organisaatiollasi on jo käytettävissä. Dataa löytyy toiminnanohjausjärjestelmästä, asiakkuudenhallintajärjestelmästä ja muista operatiivisen toiminnan ohjaukseen käytetyistä järjestelmistä. Kaikista käytössä olevista digitaalisista kanavista tallentuu dataa. Lisäksi käytössä voi olla erillisiä palautejärjestelmiä, myös sosiaalinen media. Dataa löytyy myös vihkoista ja kansioista, jotka lojuvat käyttämättöminä pöydillä ja hyllyissä.
  • Tutki miten olemassa oleva tieto saadaan organisaation käyttöön ja jaettavaksi helposti ja jatkuvasti. Ratkaisu voi olla esimerkiksi erilaiset dashboard-tyyppiset järjestelmät. (Ohjaus-/raportointinäkymät)
  • Käynnistä asiakaspalautteen ja asiakaskokemuksen järjestelmällinen seuranta, ellei sitä jo tehdä. Asiakaslupaus lunastetaan joka ikinen päivä, joten miksi asiakaskokemusta mitattaisiin vain muutaman kerran vuodessa?
  • Nimeä vastuuhenkilö tiedon jatkuvaan käsittelyyn.
  • Määrittele miten ja milloin käsiteltyä tietoa hyödynnetään organisaation päätöksenteossa. Olennaista on jatkuvuus ja säännöllisyys. Olennaista on myös osallistaa muuta organisaatiota, jakaa tietoa, keskustella ja pohtia.
  • Vertaa toimenpiteitä ja tuloksia matkan varrella.
  • Toista, analysoi, kehitä. Kyseessä ei ole pikamatka tai projekti, jolla on ennalta määritelty päätepiste. Kyseessä on toimintatapa, joka ajan myötä sulautuu osaksi organisaatiokulttuuria ja ajatusmaailmaa.

Jos tämä olisi helppoa, sinäkin olisit sen jo tehnyt. Kannattaa kuitenkin rohkeasti tarttua härkää sarvista! Oppiminen ja omaksuminen tapahtuu ajan kanssa, eikä koskaan ole liian myöhäistä aloittaa.

Ota yhteyttä Markoon!

Marko Filenius

Tridea Oy, BisLenz & tiedolla johtaminen

Muita aiheeseen liittyviä blogauksia

”Tiedolla johtaminen ei tarkoita mitään”

Dataan perustuva päätöksenteko ei ole lasipalatsien ja start-uppien yksinoikeus. Mitä pienempi yritys, sitä helpompaa on ottaa käyttöön konkreettisessa tekemissä johdonmukainen datan kerääminen ja toiminnan ohjaaminen.

Lue artikkeli

Maisema jyväskylän Laajavuori

Mitä matkailussa tapahtuu – vinkit ja eväitä tulevaan

Matkailuvuosi 2021 alkaa pian olla takanapäin ja matkailutoimiala kääntää katseet jo kohti tulevaa. Viimeiset kaksi vuotta ovat olleet toimialallamme hyvin erikoiset. Vuoden 2021 aikana matkailuyritykset- ja alueet ovat satsanneet merkittävästi tuotekehitykseen sekä digitaalisen myynnin ja ostettavuuden toimenpiteisiin.

Lue artikkeli

FlowHouse

Ville Niemijärvi FlowHousen hallitukseen

Yrittäjä Ville Niemijärvi on valittu FlowHousen hallitukseen. Villen rooli hallitustyöskentelyssä liittyy erityisesti FlowHousen matkailun tiedolla johtamisen liiketoiminnan vahvistamiseen, johon Ville tuo omalla kokemuksellaan ja asiantuntemuksellaan merkittävän lisäpanoksen.

Lue artikkeli

Siirry takaisin sivun alkuun