7.6.2022

Hiilijalanjäljen vähentäminen – mitkä ovat hyödyt matkailuyritykselle?

Miksi pyrkisin hallitsemaan matkailuyritykseni hiilijalanjälkeä?

Yhteinen tavoite

Koko maailmalla (tai ainakin lähestulkoon koko maailmalla) on yhteinen tavoite pyrkiä pienentämään päästöjä sekä saada nuijittua hiilijalanjälkeä pienemmäksi. Yhteinen tahtotila on Suomessa hyvin vahvasti nähtävissä niin valtiotasolla kuin myös ihmisten arjessa. Sähköautojen, kierrättämisen sekä matkakohteiden vastuullisuudesta välittäminen yleistyy jatkuvasti.

Ihmisillä on yhteinen tahtotila pystyä vaikuttamaan vastuullisen matkailun kehittämiseen. On vaikea aloittaa, kun ei tiedä edes, kuinka paljon tällä hetkellä kuluttaa ja mitä asioita voisi tehdä hiilijalanjäljen hallitsemiseksi. Aloittaminen kannattaa siis tehdä ottamalla selvää nykytilasta.

Kun on yhteinen tavoite asioiden kehittämiseen sekä ymmärrys nykytilasta, on helpompi aloittaa myös itse suorittamaan konkreettisia tekoja. Ja kun tiedät kuinka paljon kulutatte sekä mistä teidän hiilijalanjälkenne koostuu, aukenee mitä asioita voit tehdä hiilijalanjäljen hallitsemiseksi.

Sääntöjen muutos

Tulevaisuudessa säännöstely hiilijalanjäljen kuluttamisen suhteen tulee yleistymään koko yhteiskunnassa päästöjen noudattamiseksi. On helpompi pyrkiä varautumaan tähän jo etukäteen luomalla tilanne, missä ei tarvitsekaan järkyttyä uusista säännöksistä, vaan tyytyä toteamaan että ”me teimme tämän jo aikoja sitten”. Vuoden 2019 hallitusohjelman tavoitteena on, että Suomi on hiilineutraali vuoteen 2035 mennessä ja ensimmäinen fossiilivapaa hyvinvointiyhteiskunta.

Asiakkaat ovat tietoisempia

Asiakkaat vaativat jatkuvasti yhä useammin matkailuyrityksiltä ja alueilta vastuullisuutta sekä konkreettisia tekoja siitä, kuinka nämä huolehtivat omasta hiilijalanjäljestään. Myös se vaikuttaa, kuinka matkailuyritykset pyrkivät kompensoimaan tuottamiaan päästöjä ja millä aikajänteellä. On myös kuultu, että asiakkaat jopa itse välillä kysyvät kuinka he voisivat kompensoida oman tulevan matkansa joko matkan varauksen yhteydessä ennakkoon tai matkan jälkeen. Tähän on varmasti tulossa jatkossa entistä enemmän vaihtoehtoja, ja monet lentoyhtiöt ovatkin toimineet asian suhteen jo jonkin aikaa.

Sidosryhmät

Sidosryhmien toiminnan tulisi tukea toisiaan kehityksessä eteenpäin ja usein sidosryhmien toiminta on myös toimialoja ylittävää. Hiilijalanjäljen pienentämisen tulisi olla merkittävä eteenpäin vievä tekijä oli toimiala mikä hyvänsä. Sidosryhmät pystyvät myös kannustamaan toisiaan tässä asiassa. Uskomme vahvasti, että kannustaminen ja yhdessä hiilijalanjäljen pienentäminen on kehittävämpi ratkaisu kuin omassa sidosryhmässä toimivien tuomitseminen vielä toistaiseksi tekemättä jääneistä kompensaatioista.

Rahoitus

Viimeisen kahden vuoden aikana on selkeästi ollut havaittavissa nousua rahoitusvaatimusten yhteydessä, että haettavaan kehitysrahoitukseen on jollain lailla otettu yhdeksi kriteeriksi ympäristö / vastuullinen matkailu tai muu vihreämpään suuntaan kehittävä argumentti, jotta rahoituksen voi ylipäätään saada. On helpompi todentaa rahoituksen myöntäjälle näiden asioiden olevan kunnossa (tai selkeän todistettavan kehityksen piirissä), kun yrityksen toiminnasta on jo teetetty hiilijalanjäljen laskenta ja vähintään aloitettu toimenpiteet vähentämistä tai jopa kokonaan toiminnan kompensoimista varten.

Esimerkki

Miksi pyrkisitte hallitsemaan matkailuyrityksenne hiilijalanjälkeä? Kun lähdette omassa toiminnassanne tekemään päätöksiä sitoutua hiilijalanjäljen pienentämiseen ja kompensointiin, voitte toimia esimerkkinä myös sitä seuraaville yrityksille.

Työnantajakuva

Y- ja Z-sukupolvet ovat tulleet tunnetuksi esimerkiksi haluttomuudestaan työskennellä yrityksille, jotka eivät välitä ympäristöarvoistaan. Matkailualalla on yleisesti puutetta työntekijöistä tiettyihin tehtäviin, ja mikäli vastuullisuuskysymykset eivät ole yrityksellänne kunnossa, ei se ole ainakaan työnantajamielikuvaa positiivisesti parantava tekijä.

Tiedolla johtaminen

Saatavilla olevan datan hyödyntäminen on jatkuvasti keskiössä, kun puhutaan matkailuyritysten kehittämisestä myynnin ja markkinoinnin saralla. Tämä toimii myös vastuullisuuden suhteen, sillä oman hiilijalanjäljen voi jatkossa lisätä samaan näkymään kuin esimerkiksi yöpymisten määrän tai markkinoinnin konversiot. Vain oma tahto tehdä asioita on enää rajana. Kun tiedät hiilijalanjälkesi, tiedät kuinka kompensoit ja ennen kaikkea tiedät keinoja mennä kohti hiilineutraaliutta – näin johdat yrityksestäsi syntyviä päästöjä.

Onneksi meillä on olemassa esimerkkejä, kuten aikaisemmin julkaisemassamme blogissa esitelty Green Carbonin ja Varjolan yhteistyö. Heidän esimerkkinsä pohjalta voi jokainen matkailuyritys (tai mikä tahansa yritys) seurata kuinka tehdä vastaavanlaisia toimenpiteitä hiilijalanjäljen hallitsemiseen itse.

Helpoiten pääset alkuun hiilijalanjäljen hillitsemisessä ottamalla yhteyttä Green Carboniin, joka on erikoistunut auttamaan yrityksiä hiilijalanjäljen laskemisessa ja kompensoinnissa!

Muita aiheeseen liittyviä blogauksia

Mitä hiilijalanjäljen laskenta matkailuyrityksessä vaatii?

Avaamme tässä blogikirjoituksessa, mitä hiilijalanjäljen laskentaprosessi vaati Varjolalta ja kuinka se toteutettiin Green Carbonin kanssa.

Lue artikkeli

pelto-matkailu-ympäristö-kestävyys

Matkailun kestävyys – periaatteista tekoihin

Erityisesti matkustuskohteen näkökulmasta matkailu tuo lisäarvoa esimerkiksi lisäämällä työpaikkoja, kasvattamalla alueen monimuotoisuutta, kehittämällä paikallisten ymmärrystä eri kulttuureista ja auttamalla alueita kehittymään kohti parempaa sekä kulttuurin että infrastruktuurin näkökulmasta. Matkailu tekee maailmasta siis paremman paikan, eikö?

Lue artikkeli

järvimaisema kesällä

Matkailualan hiilijalanjäljillä – Varjola x Green Carbon x FlowHouse

Matkailualalla on ollut paljon puhetta kestävän kehityksen ja vastuullisuuden suhteen niin alueorganisaatioiden kuin matkailuyritysten keskuudessa. Vastuullisuus, kestävä kehitys ja ympäristön huomioon ottaminen ovat näkyneet myös yhtenä prioriteettina hankerahoitusten jakamisen perusteissa, esimerkiksi Business Finlandin RRF-rahoitus.

Lue artikkeli

Siirry takaisin sivun alkuun