15.1.2020

Matkailun kestävyys – periaatteista tekoihin

Eveliina Saarimaa

Eveliina Saarimaa

Markkinointi, kohdemarkkinat

pelto-matkailu-ympäristö-kestävyys

Ihmiset matkustavat usein kokeakseen uusia unohtumattomia elämyksiä, nauttiakseen matkakohteesta ja lisätäkseen ymmärrystään muista kulttuureista, ihmisistä, ympäristöstä sekä tavoista olla ja elää. Matkustellessaan matkailijat oppivat kaikkein eniten itsestään ja omista tavoistaan toimia. Erityisesti matkustuskohteen näkökulmasta matkailu tuo lisäarvoa esimerkiksi lisäämällä työpaikkoja, kasvattamalla alueen monimuotoisuutta, kehittämällä paikallisten ymmärrystä eri kulttuureista ja auttamalla alueita kehittymään kohti parempaa sekä kulttuurin että infrastruktuurin näkökulmasta. Matkailu tekee maailmasta siis paremman paikan, eikö?

Silti tälläkin hetkellä maailmalla monissa matkakohteissa kärsitään massaturismista, luonnon monimuotoisuuden katoamisesta, kantokyvyn heikkenemisestä sekä paikallisten tyytymättömyydestä ja vihamielisyydestä matkailijoita kohtaan. Matkailun ekologiset vaikutukset ja ilmastonmuutos ovat olleet mediassa puheenaiheena jo pitkään, mutta ratkaisujen keksiminen vie kauan aikaa ja vaatii paljon resursseja. Miten tästä eteenpäin?

Matkailutoimiala on edelleen erittäin riippuvainen taloudellisesta kasvusta – jo vuosikymmeniä tavoitteena on ollut yksinkertaisesti kerätä matkailijoita alueelle, jotta alue voivat saavuttaa taloudelliset tavoitteet ja mahdollistaa palveluiden tuottamisen myös jatkossa. Matkailu on nähty täysin kasvun välineenä. Jokaisella matkailualueella on oma kantokykynsä ja omat rajansa niin ekologisesti, sosiaalisesti kuin visuaalisesti, joiden ylittäminen aiheuttaa suuria ongelmia ympäristölle ja paikalliselle väestölle – vaikka kuitenkin taloudellisesta näkökulmasta kasvu on aina tervetullut. Myös tästä syystä esimerkiksi matkailijamäärien vertaileminen eri maiden välillä voi antaa väärää kuvaa matkailualueen kasvusta, jos lukuja ei suhteuteta matkailualueen omaan kantokykyyn ja kestävyyteen.

Kestävän matkailun periaatteet

Sen sijaan, että matkailutoimiala nähdään pelkästään taloudellisen kasvun näkökulmasta, pitäisi tuoda enemmän esille kestävän matkailun periaatteita, jossa matkailun vaikutuksia tarkastellaan taloudellisen puolen lisäksi sosiokulttuurillisesta ja ekologisesta näkökulmasta minimoiden negatiiviset vaikutukset ja maksimoiden positiiviset. Näissä huomioidaan esimerkiksi luonnon ja alueen kantokyky ja monipuolisuuden säilyttäminen, energian säästäminen, päästöjen vähentäminen, paikallisuus, tasa-arvo, reilu kilpailu ja turvallisuus. Vaatimukset vastuullisuudelle ja kestävälle matkailulle kasvavat ja matkailijat enenemässä määrin perustavat matkustuspäätöksensä eettisyyteen, ekologisuuteen ja omaan arvomaailmaansa. Kestävyys voi olla matkailuyritykselle ja -alueelle vahva kilpailuetu. Nykypäivän trendeihin peilattuna se onkin.

Monilla matkailualueilla ja -yrityksissä kestävän matkailun periaatteita on onnistuttu ottamaan hyvin hallintaan, mutta kehitettävää riittää. Lisää kestävästä matkailusta ja sen periaatteista voit käydä lukemassa Business Finlandin sivuilta.

Matkailun kestävyyteen voidaan vaikuttaa osittain myös markkinoinnin keinoin. Meillä on kaikki avaimet ohjata matkailijaa toimimaan niin, että emme vahingoita toimintaympäristöämme. Myös matkakohteita meillä on useita, joten alueiden välinen yhteistyö on tervetullut uudistus. Kaikki tämä toki vaatii pitkäjänteistä suunnittelua ja tietämystä kestävyyden periaatteista sekä sen vaikutuksista omalle yritykselle tai alueelle. Matkailumarkkinointia tehdessä koemme, että meillä on myös rooli siinä, kuinka ohjata asiakkaamme vastuulliseen markkinointiin – huomioiden matkailun kestävyys.

Tutustu myös Business Finlandin vastuullisuusmateriaaliin: Kestävyys matkailuvalintana.

Ota yhteyttä Eveliinaan!

Eveliina Saarimaa

Markkinointi, kohdemarkkinat

Muita aiheeseen liittyviä blogauksia

Vinkkejä ja koontia matkailumarkkinointiin vuoden 2021 alkuun

Koronavirus on muovannut matkailu- ja kulutuskulttuuria. Palveluita ostetaan jatkuvasti lähempänä varsinaista lunastuspäivää, sillä päätökset tehdään nopeasti ja vallitsevan tilanteen mukaan. Tämä aiheuttaa osaltaan sen, että palveluntuottajien on tehtävä ratkaisuja hyvinkin nopeasti ja joustavasti.

Lue artikkeli

Matkailun strateginen suunnittelu blogisarja 2/2

Muodostettuamme yhteisen ymmärryksen matkailukohteen nykytilasta, keskitymme hahmottamaan, mihin tulevaisuuden kilpailuun ja toimintaympäristöön valmistamme alueen matkailua. Mikä on kriisin jälkeinen matkailun uusi normaali sekä millaisiin toimintaympäristön muutoksiin strategian valinnoilla meidän tulee vastata?

Lue artikkeli

Siirry takaisin sivun alkuun