15.6.2020

Matkailualueen brändäys

log-cabin-mökki

Miksi matkailualalla yhä enemmän suuremman kuvan hahmottaminen korostuu ja miksi matkailuyrittäjän kannattaa olla mukana muovaamassa destinaatioiden tarinaa?

Destinaation (matkailualueen) brändin kehittämisen tärkeyttä voi olla toisinaan vaikea hahmottaa oman ydinliiketoiminnan kannalta, kun oma tekeminen keskittyy esimerkiksi majoittamiseen tai ohjelmapalveluiden tuottamiseen. Menestyvä matkailualue pystyy kokoamaan yhteen elämykset ja palvelut, joista huokuu koko alueen henki. Yksittäiset pienet yritykset luovat alueen brändiä omien tarinoidensa avulla ja kaikki tämä tukee matkailijan valintaa vierailla kohteessa. Loppupeleissä kuitenkin kyse on siitä mitä tunsimme ja mikä fiilis meille jäi.

Mistä koostuu matkailualueen brändi?

Destinaatiomarkkinoinnissa eteenpäin viedään erityisesti mielikuvaa koko alueesta – millainen on meidän alueemme. Markkinoinnilla saadaan erinomaisesti kasvatettua tietoisuutta ja tuotua yksittäiset alueen helmet esiin. Kuitenkin ostaminen tapahtuu monesti vasta yksittäisen yrityksen päässä, joten vastuu on myös yksittäisellä yrittäjällä, jokainen lopussa vastaa omasta liiketoiminnastaan. Destinaation brändääminen on ehdottomasti yhteistyötä, jossa on muutamia huomioitavia seikkoja.

  1. Yhteiset tavoitteet

Matkailualueen menestyminen riippuu yhteistyöstä ja yhteisien päämäärien asettamisesta ja noudattamisesta. Matkailualueen markkinoinnissa yleensä tuodaan esiin elämyksiä, joiden takia matkustaa tai tunnelmaa, jota alue huokuu. Asiakkaan kokemus voi kuitenkin muodostua vain yhden yrittäjän kautta ja jokaisella on roolinsa suuremmassa mittakaavassa. Saumaton asiakaskokemus on keskiössä myös brändimielikuvan muodostumisessa. Destinaation markkinoiminen on ehdottomasti yhteistyötä.

  1. Pitkän tähtäimen suunnitelmat

Matkailualueen markkinointi ja brändääminen on pitkäjänteistä työtä, johon kannattaa suhtautua kärsivällisesti. Yleensä ensimmäisten kuukausien tai jopa vuosien aikana alueellinen yhteismarkkinointi ei välttämättä näy yksittäisen yrittäjän kassassa. Tottakai on olemassa esimerkkejä, jotka todistavat toisin. Asiakkaan luottamuksen saaminen kestää aikaa ja destinaation brändin kehittäminen on yksi askel asiakkaan luottamuksen saamiseksi. Vahva matkailubrändi nostaa koko matkailutuotteen arvoa ja luotettavuutta.

  1. Yksittäiset tarinat luovat vahvan pohjan matkailualueen tarinalle

Matkailualueen brändin luominen lähtee yksittäisen yritysen DNA:sta ja identiteetistä, siitä mitä ihmiset kertovat kokevansa. Mistä oma yritys sai alkunsa ja mitä elämyksiä se tarjoaa asiakkailleen? Miten yrityksesi arvot ja tarina kohtaavat tai voivat tukea destinaation näkyvyyttä? Jos matkailualuetta markkinoitaisiin ympärivuotisena aktiviteettien keskuksena, niin mikä olisi sinun oma tarinasi suuremmassa mittakaavassa? Jos alueen brändissä korostetaan talven ihmemaata, miten se näkyy arjessasi tai tarjoamassasi palvelussa? Jos brändisi ilmentää paikallista kulttuuria ja paikallisten kohtaamisia, kuinka alueen asukkaat sitoutuvat tähän? Pienistä tekijöistä muodostuu suurempi kokonaisuus.

  1. Matkailualueet voivat auttaa yrityksiä keskittämään rajalliset markkinointibudjettinsa

Destinaatiomarkkinointi säästää yksittäisen yrityksen aikaa ja resursseja.  Yritys voi osallistua alueen näkyvyyden kehittämiseen esimerkiksi antamalla yrityksensä kuvia tai videoita yhteiseen markkinointiin. Näin he ovat jo osana rakentamassa yhteistä mielikuvaa ja kasvattavat kilpailuetua. Alueen markkinoinnissa tarvitaan jokaista pientä tarinaa ja suuremman tarinan luominen ja eteenpäin vieminen vaatii kuitenkin yhteisiä ponnistuksia.

  1. Matkailualue toivoo menestystä jokaiselle alueella olevalle

Mielikuvan luominen ja vahvistaminen ovat pitkäjänteistä työtä, joten kun lähtee mukaan yhteiseen brändin rakentamiseen, on suositeltavaa pitää mieli avoimena ja ajatella laajempaa kuvaa – ainakin aluksi. Kun olemme mukana yhteisessä tekemisessä, vahvistaa se sitä markkinointia ja näkyvyystyötä, jota omassa yrityksessä teemme.

Mielikuvat syntyvät sisältäpäin

Alueen markkinoinnin parhaana lähtökohtana on kuulla alueen yrittäjiä, koska taustalla on yleensä yhteisö ja syy asua ja työskennellä kyseisessä paikassa. Meillä on siis tunneside ja intohimo sitä kohtaan mitä teemme – meillä ainakin tulisi olla. Ennen kuin kyseenalaistetaan matkailualueen brändäämisen tärkeys ja markkinoinnin tärkeys, tulisi ajatella tekevänsä yhteistyötä koko alueen kanssa. Olisi tärkeää tuntea ylpeyttä olevansa mukana. Koska alueellisesti jokainen pienikin tekijä on tärkeä.  Matkailualueen brändäämisessä ja markkinoinnissa on aina pitkän ja lyhyen tähtäimen suunnitelmia. Nämä suunnitelmat on otettava huomioon, kun tarkastellaan tuloksellisuutta.

Destinaation brändi muodostuu paikan tarjoamista elämyksistä ja tarinoista, joista ihmiset kertovat kokemuksissaan. Näin yksikertaista se loppupeleissä on.

Muita aiheeseen liittyviä blogauksia

Flowhouse-strateginen johtaminen-analytiikka dashboard telkkarissa

Matkailustrategian luonti blogisarja 1/2

Olemme työstäneet viime aikoina lukuisia alueellisia matkailun tiekarttoja ja strategioita, jotka yhä useammin linkittyvät koko alueen kehittämiseen, ei ainoastaan matkailutoimialan kasvun mahdollistamiseen. Matkailun kehittäminen on monesti alueellisen elinvoimaisuuden edellytys.

Lue artikkeli

pelto-matkailu-ympäristö-kestävyys

Matkailun kestävyys – periaatteista tekoihin

Erityisesti matkustuskohteen näkökulmasta matkailu tuo lisäarvoa esimerkiksi lisäämällä työpaikkoja, kasvattamalla alueen monimuotoisuutta, kehittämällä paikallisten ymmärrystä eri kulttuureista ja auttamalla alueita kehittymään kohti parempaa sekä kulttuurin että infrastruktuurin näkökulmasta. Matkailu tekee maailmasta siis paremman paikan, eikö?

Lue artikkeli

Digitaalinen vastuullisuus matkailussa – vaikuta markkinoinnin keinoin

Vastuullisuus ei ole pelkästään käsin kosketeltavaa vastuullisuutta vaan myös digitaalisilla kanavilla on vaikutuksia kestävään kehitykseen. Saattaa kuulostaa hieman erikoiselta ajatella Instagram-kuvien ja hashtagien olevan vaikutuksessa matkailualueen kestävyyteen. Mutta näin kuitenkin on useissa matkakohteissa ulkomailla – erityisesti niissä kaikkein pienimmissä.

Lue artikkeli

Siirry takaisin sivun alkuun