Bookingpoint

Markkinointiyhteistyö

YHTEISTYÖN TAUSTAA

Bookingpoint on Eteläisen-Suomen kuntien ja yrittäjien yhteinen kauppapaikka, jossa alueen kokemukset ja palvelut, majoitukset ja elämykset ovat helposti varattavissa ja verrattavissa. Markkinointiyhteistyön tavoitteena oli toteuttaa bookingpoint.fi -sivuston digitaalisen löydettävyyden ja markkinoinnin lanseerauskampanja ohjaten uudelle varaussivustolle ja palveluntuottajien tuotteisiin.

Kampanja jakautui kahteen toisiaan tukevaan osa-alueeseen:

Vaihe 1: Brändin tunnettuus ja sivuston lanseerauskampanja

Vaihe: 2 Liikenteen ohjaaminen sivustolle

Tarkoituksena oli myös saada dataa koko kampanjan ajalta, joka ohjaa tulevan suunnittelua ja toimii päätöksenteon tukena tulevien ratkaisujen osalta.

 

Toimenpiteet

 • Markkinoinnin tavoiteasetanta ja mittarit (KPI-Työpaja)
  • Kanavien perustaminen
  • Seurannan asettaminen
 • Kohderyhmämäärittely
 • Digitaalisen markkinoinnin kanavavalinnat
 • Kampanjointia tukeva sisällöntuotanto
 • Markkinointisuunnitelman luonti
 • Markkinoinnin pilotointi kampanjoiden suunnittelu, tuotanto ja toteutus.
  • Sosiaalisen median sisällöntuotanto
  • Google Ads brändikampanjat
  • Instgram stories brändikampanja
  • Facebook ja Instagram ostoon ohjaavat kampanjat
  • Uudelleenmarkkinointi
 • Raportointi ja kehitysehdotukset

 

 

Tulokset

Markkinoinnille asetetut näkyvyystavoitteet toteutuivat ja myös matkailijat löysivät sivuston. Markkinoinnilla on ollut suurin rooli sivuston liikenteen lähteenä. Markkinointia pystyttiin mittaamaan todella kattavasti, joka mahdollisti tunnistamaan tiettyjä haasteita myös verkkokaupan mittaamisessa. Markkinoinnin toimenpiteistä saatavaa tietoa voidaan hyödyntää kohderyhmien täsmentämiseen ja toiminnan kehittämiseen. Eritoten tunnistettiin sisällöntuotannollinen tarve huomioiden asiakkaan koko ostopolku.

Tilaa matkailumarkkinoinnin uusimmat jutut sähköpostiisi!
Lue aiemmat uutiskirjeemme

Seuraa meitä Somessa

Ota yhteyttä