28.11.2018

Datalla kohti parempaa matkailun digitaalista asiakaskokemusta

ihminen-tie-digitie-digitaalinen-asiakaskokemus

FlowHouse on valittu Business Finlandin asiantuntijakumppaniksi kehittämään Suomen matkailun digitaalista asiakaskokemusta ja asiakaspolkua.

FlowHouse toteuttaa vuoden 2018-2019 aikana yhteistyössä Visit Finlandin sekä ohjelmaan valittujen pilottialueiden kanssa Digipilottiohjelman. Tämän ohjelman tavoitteena on kehittää kokonaisvaltaisesti matkailijan digitaalista asiakaspolkua ja asiakaskokemusta. Digipilottiohjelman kehitystoimenpiteet kulkeutuvat Visit Finlandin verkkopalveluista ja työkaluista aina alueorganisaatioiden digitaaliseen palvelutarjontaan ja sitä kautta alueilla toimivien yritysten päivittäiseen arkeen.

Digipilottiohjelma toteutetaan yhteistyössä neljän eri matkailualueen kanssa: Visit Turku, Visit Rovaniemi, Helsingin kaupunki/House of Lapland sekä Itäinen Järvi-Suomi. Digipilotoinnissa tehtävien toimenpiteiden kautta valmistuu Digitaalinen asiakaskokemus – ohjelma, jonka avulla malli voidaan skaalata laajemmin koko Suomen matkailuelinkeinon käyttöön.

Tavoitteemme on parantaa merkittävästi matkailun digitalisaatioon liittyvää osaamista kaikilla toimijatasoilla, löytää yrityksille uusia liiketoimintamalleja sekä parantaa entisestään Visit Finlandin digityökalujen hyödyntämistä Suomen matkailuelinkeinon hyväksi.

FlowHouse vastaa pilottiohjelmasta käytännön suunnittelu- ja toteutustyöstä toiminnan kansalliseen skaalaamiseen saakka yhdessä Visit Finlandin sekä työtä varten kootun asiantuntevan digitiimin kanssa.

digipilotti visit finland-kaisakosonen-paavovirkkunen-raulo
Digipilotti Visit Finland-Kaisa Kosonen, Paavo Virkkunen, FlowHouse Miikka Raulo

Yhteistyössä on voimaa ja data on se, joka ohjaa – tästä on hyvä jatkaa!

Ota yhteyttä Miikkaan!

Miikka Raulo

Strategia, partner

Muita aiheeseen liittyviä blogauksia

Matkailun strateginen suunnittelu blogisarja 2/2

Muodostettuamme yhteisen ymmärryksen matkailukohteen nykytilasta, keskitymme hahmottamaan, mihin tulevaisuuden kilpailuun ja toimintaympäristöön valmistamme alueen matkailua. Mikä on kriisin jälkeinen matkailun uusi normaali sekä millaisiin toimintaympäristön muutoksiin strategian valinnoilla meidän tulee vastata?

Lue artikkeli

Digitaalinen elämysmyynti: suoramyynti ja B2B-myyntiyhteistyö

Verkko-ostot lisääntyvät myös matkailualalla ja erilaisia tuotteita ostetaan yhä enemmän digitaalisista kanavista.  Tämän vuoksi onkin tärkeää, että matkailijan digitaalisia ostopolkuja kehitetään, ja digitaalisen myynnin mallit tulevat yhä useammalle matkailutoimijalle tutuksi, jotta kehitystyön toimenpiteet konkretisoituvat myynniksi.

Lue artikkeli

pelto-matkailu-ympäristö-kestävyys

Matkailun kestävyys – periaatteista tekoihin

Erityisesti matkustuskohteen näkökulmasta matkailu tuo lisäarvoa esimerkiksi lisäämällä työpaikkoja, kasvattamalla alueen monimuotoisuutta, kehittämällä paikallisten ymmärrystä eri kulttuureista ja auttamalla alueita kehittymään kohti parempaa sekä kulttuurin että infrastruktuurin näkökulmasta. Matkailu tekee maailmasta siis paremman paikan, eikö?

Lue artikkeli

Siirry takaisin sivun alkuun