21.5.2021

Digitaalista matkailuliiketoimintaa – FlowHouse harjoittelijan silmin

Opri Laamanen

Harjoittelija

Olen Opri, 24-vuotias matkailututkimuksen opiskelija Lapin Yliopistosta ja suoritan maisteriopintoihini kuuluvaa asiantuntijaharjoittelua FlowHousella, ympärilläni kahdeksan monipuolista alan ammattilaista. Harjoitteluun hakiessa FlowHouse ei ollut minulle ennestään tuttu, vaan kiinnostuin yrityksestä törmätessäni heidän verkkosivuihinsa. Vieraillessani verkkosivuilla vakuutuin erityisesti yrityksen ammattitaidosta lukiessani yrityksen monipuolisia referenssejä ja huomatessani asiakkaisiin lukeutuvan monia merkittäviä matkailualan organisaatioita sekä yrityksiä ympäri Suomen.

Oma kokemukseni matkailualalta kohdistuu pitkälti opintoihin. Suoritin ensin Satakunnan ammattikorkeakoulussa restonomin tutkinnon, jonka jälkeen hain suoraan yliopistoon suorittamaan maisterintutkintoa. Työkokemukseni matkailualalta olen saanut aiempiin opintoihini kuuluvan harjoittelun kautta Irlannissa sijaitsevasta destination management -yrityksestä sekä työskennellessäni viime kesänä hotellin vastaanotossa Savonlinnan kesässä.

FlowHouse on matkailun muutosjohtamisen, digitaalisen matkailumarkkinoinnin, matkailupalveluiden digitaalisen ostettavuuden ja tiedolla johtamisen asiantuntija, mutta ymmärrystä ja osaamista löytyy laajasti alan muiltakin alueilta. Digitaalisuus on kuitenkin tällä hetkellä yksi matkailuyritysten ja -alueiden tärkeimmistä kehityskohteista muuttuvassa maailmantilanteessa, jossa FlowHouse on edelläkävijä.

Omia tärkeimpiä tavoitteita harjoittelun aikana on päästä näkemään ja oppimaan miten alamme asiantuntijat työtään tekevät. Tavoitteenani on myös oppia lähtökohdat asiantuntijan työlle sekä saada selkeä käsitys työn monipuolisuudesta sekä siinä vaadittavista taidoista ja asiantuntijan roolista erilaisissa projekteissa. Harjoittelun aikana haluan tietysti myös oppia lisää digitaalisen matkailuliiketoiminnan käytännöistä, sillä nyt minulla on mahdollisuus oppia sitä parhailta.

Ensimmäisten viiden viikon aikana olen päässyt näkemään paljon, mutta myös itse tekemään ja osallistumaan useaan käynnissä olevaan projektiin juniori asiantuntijan roolissa. Työni on sisältänyt paljon pohjustavaa taustatyötä, mutta myös asiakastapaamisia sekä valmennustilaisuuksien seuraamista. Ensimmäiset viikot ovat olleet opettavaisia ja monipuolisia ja toivon jatkossakin paljon erilaisia näkökulmia sisältäviä tehtäviä sekä vastuuta, jotta pääsen näyttämään lisää myös omaa osaamistani.

Harjoittelun alusta asti olen kokenut olevani osa työyhteisöä ja saanut kattavan kuvan yrityksen toiminnasta, vaikka suoritan harjoittelua etänä Rovaniemeltä käsin. Apua on ollut aina tarjolla ja olen saanut maistiaisia siitä, millaista on olla osana asiantuntijatiimiä. FlowHousen asiantuntijatyössä korostuu osaamisen monipuolisuus ja ajankohtaisuus sekä asiakaslähtöinen toiminta. Jokaisella on omaa erityisosaamista ja töitä tehdään yhdessä hyödyntäen omaa ja toisten osaamista parhaalla mahdollisella tavalla kunkin projektin osalta.

Ensimmäisten viikkojen aikana olen myös käynyt muiden tiimiläisten kanssa sparraussessioita, joissa he kertoivat omista taustoistaan ja siitä, kuinka ovat päätyneet FlowHouselle töihin. Jokaisen tiimiläisen tarina on ollut omanlaisensa ja muiden monipuoliset urapolut ovat lisänneet motivaatiotani kehittää omaa osaamistani ja tulla tulevaisuudessa matkailualan asiantuntijaksi. Kiinnostavaa tapaamisissa oli myös se, mistä tiimiläiset ovat hankkineet osaamisensa, jota tämänhetkisessä työssä tarvitaan ja kuinka asiantuntijan rooli vaatii jatkuvaa kehittymistä ja itseopiskelua.

Tähän mennessä tärkeimmät opit asiantuntijan työstä ovat:

  1. Asiakkaan tarpeiden tunnistaminen ja asiakaslähtöisyys
  2. Oman asiantuntijuuden jatkuva kehittäminen
  3. Asiantuntijan taito osata välittää ja viestiä asiantuntijatiedosta asiakkaalle selkeästi
FlowHousen harjoittelija Opri

Kategoriat

Avainsanat

Muita aiheeseen liittyviä blogauksia

Jyväskylä maisemakuva

FlowHouse Oy – 15-vuotias taival

Viisi vuotta on kulunut siitä, kun pohdimme FlowHouse Oy:n alkutaipaleita ensimmäisen kymmenen vuoden osalta. Silloin FlowHouse oli löytänyt itsensä matkailumarkkinoinnin asiantuntijana ja tehnyt strategisen valinnan keskittyä juuri matkailutoimialaan.

Lue artikkeli

pieni-kuukkeli-oksalla

Uutta virtaa – uusia työntekijöitä

FlowHousen keväässä 2023 on eletty jännittäviä aikoja - 15-vuotta tuli täyteen, uusi verkkosivusto on piakkoin auki ja saimme tiimiin täydennystä kahden kovan asiantuntijan kautta. Tässä blogissa annoimme äänemme uusille tulokkaille ja he saivat kertoa itsestään omalla tavallaan.

Lue artikkeli

Siirry takaisin sivun alkuun