20.4.2021

Tapamme toimia myynnin ja rahoituksen kannalta

Matkailuyritysten ja -alueiden tilanne on tällä hetkellä edelleen heikko koko Suomessa koronaviruksen aiheuttaessa jatkuvaa epävarmuutta sekä rajoituksia. Iso osa matkailualan yrityksistä sekä matkailualueista on saanut valtiolta apua vuoden 2020 aikana erilaisten julkisten rahoitusmallien kautta. Business Finlandin kehitysraha erilaisiin innovaatioihin sekä ELY-keskuksien tuki konsultaatiopäivien ostoon ovat varmasti tulleet tutummaksi yrityksille koronan takia, kuin mitä ne olisivat tulleet ilman pandemiaa.

Iso osa yrityksistä otti koronan toisen aallon vastaan sillä ajatuksella, että mikäli asiakkaita ei kerran ole mahdollista saada rajoitusten takia, voivat he kehittää esimerkiksi omaa markkinointi- sekä myyntitoimintaansa. Me FlowHousella olemme auttaneet jo lukuisia yrityksiä ja matkailualueita saamaan rahoitusta toimintansa kehittämiseksi. Rahoitusten ja konsultaatiopäivien avulla olemme voineet kehittää yhdessä matkailualan yritysten ja alueiden kanssa digitaalisuuteen liittyviä asioita, joihin heillä ei normaalissa tilanteessa olisi ehkä ollut aikaa tai resurssia. Tällä hetkellä koronatilanne alkaa näyttämään vihdoin edes pieniä merkkejä siitä, että matkailu voisi avautua enemmänkin – eli viimeistään nyt kannattaa aloittaa tekemään ratkaisevia kehitysaskelia markkinointi- ja myyntitoimintaan. Tähän me voimme auttaa sinua saamaan rahoitusta.

Kehityksen kohteina ovat olleet muun muassa:

  • Useiden eri digitaalisten varaus- ja myyntijärjestelmien päivitykset nykyhetkeen
  • Sosiaalisen median strategiat ja kehitystyöt
  • Sähköpostimarkkinoinnin aloittaminen tai kehittäminen
  • Digitaalisen myynnin ja markkinoinnin kehittäminen
  • Oman myynti – ja markkinointidatan johtaminen (kerätyn tiedon kautta esimerkiksi Bislenz-työkalun avulla)

Näiden rahoitusten ja tukien ansiosta myös monia muita digitaalisuuteen ja tiedolla johtamiseen liittyviä asioita on voitu kehittää yhdessä eteenpäin.

Kuinka FlowHouse Oy voi auttaa sinun matkailuyritystäsi ja miten prosessi etenee?

Prosessin kulku

Kuinka tämä kuvio sitten oikein toimii? Pidämme yhdessä aloituspalaverin, jossa käymme läpi yrityksesi toimintaa: mitkä asiat toimivat jo nyt ja mitkä asiat erityisesti tarvitsevat kehitystä. Kehitystarpeista riippuen ohjaamme oikean kehitysrahoituksen tai avun pariin. FlowHouse auttaa sinua rahoituksen hakemisessa ja ohjaa vaadittavan byrokraattisen paperisodan läpi aina siihen asti, kun hankkeen loppudokumentointi on valmis. Joissain tapauksissa teemme nämä asiat jopa kokonaan asiakkaan puolesta. FlowHousella on myös erittäin laajat verkostot muihin toimittajatahoihin, jotka ovat asiantuntijoita niissä asioissa, joissa me emme itse ole. Osaamme kokemuksella auttaa valitsemaan oikeat yritykset eri kehityskohteisiin, jotta yritys saisi apua juuri omiin tarpeisiinsa.

Mietit tässä vaiheessa varmasti, mitä tämä maksaa tai mitä FlowHouse tästä hyötyy? Meilläkin on osuutemme rahoituksessa, mutta emme kuitenkaan veloita itse rahoitushakemusten täyttämisestä tai rahoituksen saamisen avustamisesta, vaan hyvin usein löytyy sen kaltaisia kehityskohteita, joihin me pystymme tarjoamaan omaa osaamistamme. Saadusta rahoituksesta voidaan sitten käyttää yhdessä tähän sovittu osa.

Lähtökohtana rahoituksen saamiselle, hakemuksissa auttamiselle ja alueen tai yrityksen kehittämiselle on palava halu parantaa ja kehittää toimintaa tästä hetkestä eteenpäin. Tämän jälkeen pystymme yhdessä selvittämään kanavat kehityksen toteuttamiseen.

Erilaiset rahoitusmallit matkailussa

Eri rahoitusmalleja, joita olemme hakeneet onnistuneesti asiakasyrityksillemme:

Kun varsinaiseen rahoitukseen liittyvä prosessi tai hanke on ohi, voimme sopia yhdessä tarvittavista jatkokuvioista. On todennäköistä, että yhteistä tekemistä löytyy myös varsinaisen rahoitukseen liittyvän toiminnan jälkeenkin. Meidän tärkein tehtävämme on auttaa sinua matkailumarkkinointiin, tiedolla johtamiseen, matkailun strategioihin sekä matkailun digitaaliseen toimintaympäristöön liittyvissä haasteissa.

Muita aiheeseen liittyviä blogauksia

Digitaalinen elämysmyynti: suoramyynti ja B2B-myyntiyhteistyö

Verkko-ostot lisääntyvät myös matkailualalla ja erilaisia tuotteita ostetaan yhä enemmän digitaalisista kanavista.  Tämän vuoksi onkin tärkeää, että matkailijan digitaalisia ostopolkuja kehitetään, ja digitaalisen myynnin mallit tulevat yhä useammalle matkailutoimijalle tutuksi, jotta kehitystyön toimenpiteet konkretisoituvat myynniksi.

Lue artikkeli

Maisema jyväskylän Laajavuori

Mitä matkailussa tapahtuu – vinkit ja eväitä tulevaan

Matkailuvuosi 2021 alkaa pian olla takanapäin ja matkailutoimiala kääntää katseet jo kohti tulevaa. Viimeiset kaksi vuotta ovat olleet toimialallamme hyvin erikoiset. Vuoden 2021 aikana matkailuyritykset- ja alueet ovat satsanneet merkittävästi tuotekehitykseen sekä digitaalisen myynnin ja ostettavuuden toimenpiteisiin.

Lue artikkeli

Matkailun investoinnit ja rahoituskampanjan markkinointi

Suomen matkailu on juuri nyt positiivisessa kierteessä. Saamme lukea tilastoja kasvavista matkailijamääristä eri markkina-alueilta, postauksia ja artikkeleita positiivisesti oudon ja erikoisen Suomi-kuvan leviämisestä eri viestintäkanavissa ympäri maailmaa tai nostoja maamme matkailukohteiden tarjonnasta moninaisissa trending-listauksissa.

Lue artikkeli

Siirry takaisin sivun alkuun