Tietosuojaseloste: Howspace- oppimis- ja kehitysalusta

FlowHouse Oyn tietosuojaselosteessa kerrotaan, millä tavalla FlowHouse käsittelee hallinnoimallaan Howspace-alustalla kerättäviä henkilötietoja.

Lue myös FlowHousen käyttämän palveluntarjoajan Howspacen tietosuojakäytännöt (avautuu uuteen välilehteen).

Rekisterin nimi

FlowHousen hallinnoima sähköinen Howspace-oppimis-ja kehitysalusta

Rekisterinpitäjä

FlowHouse, y-tunnus: 2169806-5
Gummeruksenkatu 9 B 9, 40100 Jyväskylä

Rekisterinpitäjän edustaja

Jouni Kärkkäinen, 045-1253 405

jouni.karkkainen@flowhouse.fi

Gummeruksenkatu 9 B 9, 40100 Jyväskylä

Henkilötietojen käyttötarkoitus

FlowHouse kerää, säilyttää ja käsittelee Howspace-alustalle kirjautuneista ihmisistä henkilötietoja ainoastaan seuraaviin käyttötarkoituksiin:

FlowHousen ja asiakkaan välinen sopimus, jossa rekisteröity on osapuolena

  • asiakaskohtaisten konsultointien, verkkokurssien ja -valmennusten toteuttaminen
  • projektien ja asiakassuhteen ylläpitäminen
  • asiakaspalvelu ja palautteenkeruu
  • pääsynhallinta ja järjestelmän sisäinen kommunikaatio

Rekisteriä käyttävät vain ne FlowHousen työntekijät, joiden toimenkuvaan Howspace-alustan käyttö kuuluu. Heillä on rekisteriin henkilökohtainen käyttäjätunnus ja salasana. Lisäksi heitä sitoo vaitiolovelvollisuus.

Tietoja ei käytetä profilointiin tai muuhun automaattiseen päätöksentekoon.

Käsiteltävät henkilötiedot ja tietolähteet

Käsiteltäviä ja rekisteröityjä henkilötietoja ovat: nimi ja sähköpostiosoite. Tiedot saadaan rekisteröitävältä itseltään erillisen yhteydenoton tai Howspace-alustalle kirjautumisen yhteydessä. Kaikki käyttäjät voivat nähdä muiden käyttäjien yhteystiedot niissä työtiloissa, joihin heillä itsellään on pääsy. Tarvittaessa tiedot voidaan piilottaa.

Henkilötietojen säilyttäminen

Henkilötietoja säilytetään vain sen ajan, kun se on käyttötarkoituksen perusteella tarpeellista, kuitenkin enintään puoli vuotta sen jälkeen, kun verkkokurssi tai -valmennus tai muu ennalta määritelty työskentely Howspace-työtilassa on päättynyt. Rekisteröidyllä on myös erikseen oikeus pyytää tietojensa poistamista.

Henkilötietojen luovuttaminen rekisteristä

FlowHouse ei luovuta rekisteröityjen henkilötietoja ulkopuolisille. Henkilötietoja ei luovuteta EU/ETA-alueen ulkopuolelle.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukainen oikeus

  • saada tieto henkilötietojensa käsittelystä
  • saada pääsy omiin tietoihinsa
  • tarkastaa itseään koskevat tiedot
  • pyytää tietojen oikaisemista, käsittelyn rajoittamista ja tietojen poistamista.

Edellä mainittujen oikeuksien käyttämiseksi, toimita yksilöity pyyntö osoitteeseen: team@flowhouse.fi.

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, jos hän katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan tietosuojalainsäädäntöä.

Valitusviranomainen on Tietosuojavaltuutetun toimisto.
Yhteystiedot:

Tietosuojaselosteen muutokset

Tätä tietosuojaselostetta voidaan päivittää aika ajoin, esimerkiksi lainsäädännön muuttuessa.

Tilaa matkailumarkkinoinnin uusimmat jutut sähköpostiisi!
Lue aiemmat uutiskirjeemme

Seuraa meitä Somessa

Ota yhteyttä