Menestyvä matkailuyritys myy aktiivisesti palvelujaan verkossa – koska siellä asiakkaat ovat. Ostavalle asiakkaalle on tarjolla paljon houkuttelevia vaihtoehtoja – niin paljon, että tämä tuskin enää etsii muualta. Siksi on olennaisen tärkeää viedä tuotteet ostettaviksi ja panostaa asiakaskokemukseen, jotta asiakas tuntisi löytäneensä juuri hänelle sen parhaimman vaihtoehdon.

Verkkokaupan pyörittäminen on kuitenkin haastavampaa kuin aluksi ymmärretään. Johdonmukainen ja suunnitelmallinen tekeminen on menestyksen kulmakivi. Tietysti tarvitaan myös taloudellisia resursseja ja tähän on saatu nyt erittäin hyviä työkaluja hyödynnettäväksi. Rahallista tukea on saatavissa paitsi kehittämiseen, nyt myös markkinointiin.

Verkkokaupan kehittäminen Tempo-rahoituksella

Business Finland (joka aikaisemmin tunnettiin Tekes-nimellä) julkisti uuden kuluttajaverkkokaupan kehittämiseen tähtäävän ohjelmakokonaisuuden marraskuun lopussa. Nelivuotisen Experience Commerce -ohjelman tavoitteena on lisätä Suomen vientiä miljardilla eurolla ohjelmakauden aikana. Painopiste on kuluttajiin keskittyvässä kaupankäynnissä, ja mukaan toivotaan erityisesti myös matkailualan yrityksiä.

Ohjelmaan liittyminen on ilmaista. Se järjestää erilaisia tapahtumia, joista useimmat ovat ilmaisia ja ylläpitää aktiivista Facebook-ryhmää, jonka kautta löytää parhaimmillaan uusia ideoita ja vertaistukea digitalisaation haasteisiin.

Kansainvälisen myynnin kehittämiseen on alustavasti paketoitu parikin rahoituskelpoista mallia.

Innovaatioseteliä voi hyödyntää silloin, kun omaa palvelu- ja liiketoimintakonseptia pitää vielä tarkentaa ja pohditaan, miten kasvua olisi parasta lähteä hakemaan.

Tempo-rahoitus on käyttökelpoinen, kun on jo kokemusta verkkokaupasta ja sen osuutta on tarkoitus lähteä johdonmukaisesti kasvattamaan.

Innovaatiosetelin suuruus on 5000 euroa. Kyseessä on 80%:n tuki, vuoden vaihteessa uudistuneiden kriteerien mukaan yrityksen omarahoitusosuus on 1000 euroa. Tempo-rahoitus on 75%:n osuus projektin kustannuksista, maksimissaan 50 000 euroa. Omarahoitusosuuden voi Tempo-projekteissa kattaa oman henkilöstön työpanoksella, joten erillistä rahallista panosta ei tarvita. Nykyään rahoitusosuudesta maksetaan heti projektin käynnistyessä osa, jolloin yrityksen huoli kassan riittävyydestä kevenee.

Molempia rahoitusmuotoja voi käyttää yritys vain kerran. Edellytyksiä rahoituksen saamiselle on karkeasti kolme:

  • Yrityksen tulee kokonsa puolesta kuulua pk-yritysten kategoriaan, mikä toteutuu suurimmalle osalle kotimaisia matkailuyrityksiä
  • Yrityksen asiat pitävät olla kunnossa, ei verovelkaa ja oma pääoma plussalla
  • Hankkeen suunnitelma, tavoitteet ja toteutusmalli tulee olla uskottava: tavoitteellinen, kunnianhimoinen, silti realistinen

Tervetullut uudistus rahoitukseen on, että nyt projektin kustannuksiin hyväksytään myös mainonnan kuluja pilottimarkkinoinnin osalta. Itse asiassa testimarkkinointia jopa suositellaan sisällytettäväksi projektin toimenpiteisiin. Näin pyritään haarukoimaan oikeaa kohderyhmää ja markkinointiviestiä. Projektin toimenpiteisiin kuuluu siis myös suoraa myyntiä.

FlowHouse on toteuttanut useita innovaatioseteli- ja Tempo-projekteja. Jos tavoitteesi on kasvattaa myyntiä ja kehittää valmiuksia kansainväliseen markkinaan nyt siihen on tarjolla hyviä apuvälineitä.

(päivitetty 9.1.2020)

Ota yhteyttä Markoon, jos kaipaat lisätietoja!