Outdoors Finland – retkeily Etelä-Suomessa FlowHouse referenssit - Outdoors Finland

Virallinen Outdoors Finland -retkeilyportaali opastaa kävijät Etelä-Suomen parhaille retkeilyreiteille. Toteutimme hankkeen tiedotus- ja viestintäkampanjan, jonka tavoitteena oli aktivoida nykyistä Facebook-yhteisöä ja kasvattaa seuraajien määrää kohderyhmään kuuluvilla luonnosta ja retkeilystä kiinnostuneilla tykkääjillä.

Toteutimme Outdoors Finland -hankkeen tiedotus- ja viestintäkampanjan Facebookin sääntöuudistuksen jälkeen: marraskuussa 2014 tullut muutos koski ns. tykkääjäportin poistumista. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että yrityksen Facebook-sivusta tykkääminen ei voi olla kilpailuun osallistumisen ehtona.

Tavoitteena oli aktivoida nykyistä Facebook-yhteisöä sekä kasvattaa seuraajien määrää kohderyhmään kuuluvilla luonnosta ja retkeilystä kiinnostuneilla tykkääjillä. Lisäksi tavoitteena oli lisätä tietoisuutta Outdoors Finland –hankkeen kattavasta retkeilyportaalista sekä maksuttomasta mobiilisovelluksesta.

Suunnittelimme kampanjakokonaisuuden, joka perustui kohderyhmää kiinnostaviin päivityksiin ja yhteisöä aktivoiviin pikakilpailuihin kuukauden ajalle. Facebookin päivitykset eivät näy kaikille yrityksen sivun tykkääjille, joten yhteisön aktiviisella osallistumisella on merkitystä myös päivityksien luonnolliseen näkyvyyteen. Samalla kun seuraajat osallistuivat pikakilpailuihin Facebookin omilla toiminnoilla – jakamalla kuviaan, kommentoimalla tai tykkäämällä –  jakoivat he hyviä vinkkejä retkeilykohteista ja –tarvikkeista koko yhteisölle.

Kampanja Outdoors Finlandin silmin:

”FlowHouse otti alusta alkaen kampanjan toteutuksen haltuunsa mallikkaasti ja oma-aloitteisesti. Saimme tulevasta kampanjasta hyvän ja selkeän suunnitelman, joka viimeisteltiin yhteistyössä. Yhteydenpito ja kommunikointi kampanjan aikana oli esimerkillistä: vastauksia kysymyksiin ei tarvinnut odotella.

Kampanjan toteutus alkoi juuri Facebookin lopetettua ns. tykkäysportin käytön, mikä arvelutti kampanjan tehokkuudessa Facebook sivumme tykkääjien määrän kasvattamiseen. Heti kampanjan alkupäivinä kävi selväksi, että huoli tämän suhteen oli aiheeton. Olemme kampanjan lopputulokseen erittäin tyytyväisiä”.

Johannes Sipponen, Outdoors Finland Etelä –hanke

 

Mitä saavutimme Facebook-kampanjalla?

  • 54 % kasvun Facebook – sivun tykkääjämäärässä alle kuukaudessa
  • 105 % kasvun kampanjan aikaisten päivityksien luonnollisessa näkyvyydessä
  • Mainoskampanja tavoitti 35 457 luonnosta ja retkeilystä kiinnostunutta Facebook – käyttäjää, joista 5 % liittyi Outdoors Finland –sivun seuraajaksi
  • Sisältöä jaettiin eteenpäin omille verkostoille – 94 käyttäjää jakoi kampanjan aikana julkaistua sisältöä eteenpäin omalle seinälleen
  • 650 henkilöä osallistui ”pikakilpailuihin” ja jakoi samalla erinomaisia vinkkejä retkeilyyn ja ulkoiluun
  • n. 100 mobiiliapplikaation latausta.

Facebook_kampanja_Infograafi_Outdoors_Finland_420

Mitä tästä opimme?

Facebook on laskenut päivityksien luonnollista (ns. orgaanista) näkyvyyttä entistä enemmän ja rajoittaa sellaisten päivityksien näkyvyyttä, jotka koetaan käyttäjien näkökulmasta liian kaupallisiksi. Asiakasta kiinnostavalla ja palvelevalla sisällöllä on merkitystä eikä Facebook-sivu ole jatkossakaan vain ilmainen mainoskanava. Tutkimalla kohderyhmän kiinnostuksen kohteita, tarjoamalla hyviä vinkkejä eri näkökulmista ja panostamalla sisällöntuotantoon voit saada paljon enemmän irti sosiaalisen median kanavistasi.

  • Facebook-kampanjat
  • Facebook-kilpailu
  • Facebook-mainonta
  • Facebook-markkinointi