Lyy_kasvu_tykkääjämäärässä

Lyy_kasvu_Näkyvyydessä

LYY_UUTINEN

LYYn Design Puodin Vuoden Suunnittelija 2015

LYYn Design Puoti esittelee Lapin yliopiston suunnittelijalupausten tuotteita. Olimme toteuttamassa  LYYn Puodin vuoden suunnittelija -kampanjaa, jonka tavoitteena oli kasvattaa puodin tunnettuutta sekä tukea puodin Pop Up-myymälän näkyvyyttä Rovaniemellä järjestetyn Arctic Design Week -tapahtumassa.

Kampanjan ideana oli tuoda esiin suunnittelijoita ja tarinoita heidän uniikkien tuotteidensa taustalla – houkuttelevaa sisältöä, joka sopii erinomaisesti sosiaalisen median kanavaan. Kampanjaa varten toteutettiin Facebook-välisivuna oleva äänestyssivu, jossa pääroolissa olivat suunnittelijat. Äänestyssivulla vierailleet pystyivät äänestämään omaa suosikkiaan suunnittelijoiden joukosta ja heistä eniten ääniä kerännyt sai LYYn Design Puodin Vuoden Suunnittelija 2015 -tittelin.

Äänestyssivun lisäksi kampanjakokonaisuutta tukemaan toteutettiin sisältökalenteri: Kampanjan aikana kerrottiin mielenkiintoisia tarinoita tuotteiden taustalla: Mistä ideat tuotteisiin ovat syntyneet? Miten arktisuus, yksilöllisyys ja ekologisuus näkyvät tuotteiden valmistustavoissa ja materiaalivalinnoissa?

lyylogo

Miltä kampanja näytti LYYn Puodin silmin:

LYYn Design Puodin markkinointi pääsi kunnolla käyntiin FlowHousen toteuttaman Designer-kisan myötä, ja kampanja tavoitti kohderyhmän hyvin. Kasvanut tykkääjämäärä on lisännyt tietoisuutta toiminnastamme sekä helpottanut potentiaalisten asiakkaiden saavuttamista. Kampanjan aikana kävi Pop-Up-Puodissamme myös asiakkaita, jotka kertoivat äänestäneensä kisassa ja ostivat äänestämänsä suunnittelijan tuotteita. 

Kisa herätti kiinnostusta myös jälkikäteen niin sosiaalisessa kuin painetussa mediassa. Kaisa Sipovaaran voitosta kertova uutinen julkaistiin kolmessa paikallisessa lehdessä (Lapin Kansa, Lappilainen ja Uusi Rovaniemi) sekä nettilehden (Lapinkansa.fi) etusivulla. Tämä kampanjan jälkeinen näkyvyys toi myös uusia tykkääjiä sekä vierailuja FB-sivuillemme sekä Kaisan tuotteiden verkkokauppatilauksia. 

Yksinkertaisella idealla toimiva kisa toimikin siis hyvin asiakkaiden sitouttamisessa ja loi fanikulttuuria voittajasuunnittelijan ympärille myös kampanja-ajan ulkopuolella. Tämä näkyi myös myynnin kasvamisena.

LYYn Design Puodin Markkinointipäällikkö Annu Haaranen

Mitä saavutimme Facebook-kampanjalla?

  • Kampanja herätti kiinnostusta ja sai näkyvyyttä myös somen ulkopuolella
  • 55 % kasvun Facebook-sivun seuraajamäärässä
  • Kampanjan aikana julkaistujen päivityksien orgaanisessa näkyvyydessä kasvua 33 %
  • Uusia, design-tuotteista kiinnostuneita tykkääjiä
  • Äänestyssivulla vierailuita yhteensä 1 144 ja suunnittelijoille annettuja ääniä yhteensä 259

Mitä tästä opimme?

Mieti palkinto aina kohderyhmän näkökulmasta – lahjakortti LYYn puotiin on omiaan uniikista muotoilusta kiinnostuneelle kohderyhmälle.

Sosiaalisen median kampanja ei rajoitu pelkästään some-kanaviin, se voi herättää kiinnostusta myös ”perinteisissä medioissa” ja saada näkyvyyttä laajemmin. Muista hyödyntää kaikki markkinointikeinot!

Varmista kampanjan aikainen sisällöntuotanto suunnittelemalla ja ajastamalla sisältö valmiiksi. Pelkkä kampanjasivu ei riitä vaan sisältökalenteri tukee Facebook-sivun saamaa näkyvyyttä. Kampanjan aikana sivuilla on mainonnan myötä kävijävirtaa ja usein tuloksena on kasvua myös päivityksien luonnollisessa näkyvyydessä. Tavoitetila tulisi jokaisella Facebook-sivulla olla se, että sisällöntuotanto on säännöllistä myös kampanjatoteutuksen jälkeen.

Luo houkuttelevuutta tuotteiden ympärille pelkän hinta- ja tuotetietojen sijaan. Katso tarinoita ja henkilöitä uniikkien design-tuotteiden taustalla täältä: www.facebook.com/lyynpuoti.