Suosittelumarkkinointi

SUOSITTELUMARKKINOINTI MATKAILUALALLA

Mitä on suosittelumarkkinointi?

User-generated content (UGC) eli kuluttajan itse tuottama ja jakama sisältö eri kanavissa on suosittelumarkkinoinnin ydin. Sisältöä voi olla esimerkiksi matkailijan jakamat kuvat ja videot sekä kirjoittamat blogitekstit ja arvostelut: ennen matkaa, sen aikana ja matkan jälkeen. Suosittelumarkkinoinnissa tätä kuluttajan tuottamaa sisältöä ja suosittelua hyödynnetään ja edistetään aktiivisesti yrityksen toiminnassa sekä asiakkaiden hankinnassa.

Suosittelumarkkinoinnin merkitys on korostunut matkailualalla, sillä matkailijat luottavat entistä enemmän toisten matkailijoiden kokemuksiin ostopäätöstä tehdessä. Suuri osa matkailijoista jakaa sisältöä kertoakseen kavereilleen ja verkostoilleen kokemuksistaan ja rakentaakseen sitä kautta omaa tarinaansa. Matkailijan ajatuksena ei siis ole edistää liiketoimintaasi, mutta yritykseesi liittyvä kuluttajien jakama sisältö on liiketoimintasi tai matkailualueen eduksi. Matkailuyrityksen ja -alueen olisi hyvä antaa mahdollisuus suositteluun esimerkiksi selkeiden kehotteiden tai tunnisteiden avulla sekä panostaa suositteluiden hyödyntämiseen parhaalla mahdollisella tavalla.

Suosittelumarkkinoinnin toteuttaminen ja kanavat

Suosittelumarkkinointia voit aktivoida ja edistää useiden eri kanavien kautta. Yleisimpinä kanavina toimivat Google (mm. Location Guides, Google Trips, Google My Business), Facebook, Instagram, TripAdvisor sekä erilaiset matkailupalveluiden jakelukanavat, kuten AirBnB tai booking.com.

Käytetyin suosittelumarkkinoinnin kanava matkailun toimialalla on ehdottomasti TripAdvisor, jolla on lähes 400 miljoonaa kuukausittaista käyttäjää. TripAdvisor tarjoaa monipuolisia toiminnallisuuksia ja toimintoja matkailuyrityksen ja matkailualueen markkinointiin, suosittelun mahdollistamiseen sekä myös suosittelun ja arvostelujen aktivoimiseksi.

Vinkit suosittelumarkkinointiin

  1. Ohjeista ja ohjaa matkailijaa selkeästi mitä tunnistetta hän voi käyttää jakaessaan sisältöjä sosiaalisessa mediassa. Mikäli sinulla ei ole tunnisteita esillä, lisää ne välittömästi.
  2. Huomioi ja anna kunnia sisällön jakaneelle henkilölle. Pohdi voisitko välillä jopa palkita seuraajiasi?
  3. Tuota seuraajillesi sisältöjä, joista he kokevat saavansa lisäarvoa. Mieti erityisesti matkailijan näkökulmasta mikä häntä voisi kiinnostaa? Samalla edesautat heitä aktivoitumaan!

Kysy meiltä lisää suosittelumarkkinoinnin edistämisen mahdollisuuksista ja kanavien hyödyntämisestä osana suosittelumarkkinointia.

Tilaa digimarkkinoinnin uusimmat ideat sähköpostiisi!
Lue aiemmat uutiskirjeemme

Seuraa meitä Somessa

Ota yhteyttä