Matkailutoimialalla markkinoinnin merkitystä ei voi tarpeeksi korostaa. Digitaalisen markkinoinnin tarve lisääntyy, ja kasvava internetin käyttö muokkaa kuluttajien ostopäätöksiä entisestään. Niin itsestään selvältä kuin se kuulostaakin, matkailuyritysten tulee löytyä aktiivisesti internetistä, jotta ne voivat palvella asiakkaidensa muuttuvia tarpeita ja menestyä paremmin matkailualan kovassa kilpailussa. Mutta vaikka kuinka teknologia kehittyy ja digitaaliset työkalut muuttuvat, tulee silti aina muistaa, kuka on kaiken takana; ihmiset.

Oma polku kohti matkailualaa

Matkailusta ja matkailumarkkinoinnista kiinnostuneena päätin suunnata omaa polkuani niitä kohti. Lähdin opiskelemaan matkailua tänne Jyväskylään ja sen tiimoilta aukesi mahdollisuus kehittää osaamistani matkailun ja markkinoinnin saralla Englannissa, jossa opiskelin yhdessä maailman 200. parhaan matkailuun keskittyvän yliopiston kirjoilla. Oli maa mikä tahansa, periaatteet niin matkailumarkkinoinnissa kuin digitaalisessa markkinoinnissa ovat samat; Asiakaslähtöisyys, avoimuus ja asiakkaiden ymmärtäminen ovat iso osa markkinoinnin toimivuutta.

Kuitenkin digitaalisesta markkinoinnista on hyvä ymmärtää myös tavallisimpia työkaluja ja toimintatapoja, jotta oma strateginen kehitys ja digitaalisen markkinoinnin toiminta olisi tehokkaampaa. Teknologia digitaalisessa markkinoinnissa on tärkeä osa viestinnän toimivuutta, ja sen hallitseminen on hyvä lisä yrittäjien digitaalisen markkinoinnin ymmärtämisessä ja johtamisessa. Paremmilla välineillä ei kuitenkaan saada parempaa tulosta aikaan, elleivät päämäärät, kohteet ja tuotettu sisältö ole kohdennettu oikeaan suuntaan oikealle henkilöille. Asiakkaan kuuleminen, hänen tarpeisiinsa ja haluihinsa vastaaminen ovat minkä tahansa markkinoinnin ytimessä, sillä tarkoituksena on kuitenkin tavoittaa ja palvella asiakasta eikä keskittyä teknologiaan.

Opinnäytetyö digitaalisen markkinoinnin osaamisesta matkailualalla

Jotta digitaalisen markkinoinnin osaamisesta matkailualalla Suomessa saataisiin hieman näkemystä matkailumarkkinoinnin kehittymisen kannalta, lähdin kirjoittamaan opinnäytetyöni aiheesta, jossa kartoitin tutkimuksella digitaalisen markkinoinnin osaamista, aktiivisuutta ja tulevaisuuden tavoitteita Suomen matkailun alueorganisaatioissa.

Opinnäytetyön lopputuotoksena tutkimuksen perusteella on esitelty uudenlainen kategorisointi ja profilointimalli, joilla profiloidaan matkailun alueorganisaatiot eri ryhmiin perustuen digitaalisen markkinoinnin osaamisen ja aktiivisuuden suhteeseen sekä digitaaliseen markkinointiin suunnattuun budjettiin. Näiden johtopäätösten tarkoituksena on avustaa Suomen matkailun alueorganisaatioita kehittymään digitaalisessa markkinoinnissa auttaen niitä tunnistamaan oma digitaalisen markkinoinnin osaamisen tilanne.

Kuva: Eveliina Saarimaa opinnäytetyö. Kategoria 2, Profiili 2 – Keskitien kulkijamarkkinoinnin osaamisen ja aktiivisuuden suhteeseen sekä digitaaliseen markkinointiin suunnattuun budjettiin. Näiden johtopäätösten tarkoituksena on avustaa Suomen matkailun alueorganisaatioita kehittymään digitaalisessa markkinoinnissa auttaen niitä tunnistamaan oma digitaalisen markkinoinnin osaamisen tilanne.

Esimerkiksi ne alueorganisaatiot, jotka käyttävät paljon resursseja digitaaliseen markkinointiin heikolla osaamisella, eivät välttämättä hyödynnä markkinointiin tarkoitettua budjettia tehokkaasti haitaten niin omia resursseja kuin digitaalisen markkinoinnin tehokkuutta. Toisaalta ne alueorganisaatiot, jotka eivät panosta digitaaliseen markkinointiin, vaikka osaamista löytyisikin, jättävät näin suuren potentiaalisen digitaalisen markkinoinnin hyödyn käyttämättä.

Kohti digitaalisempaa ympäristöä

Kategorisoinnilla ja profiloinnilla on pyritty siihen, että alueorganisaatiot, ja myös muut matkailuyritykset, tiedostaisivat itsenäisesti paremmin digitaalisen markkinoinnin ongelmia ja saisivat vinkkejä digitaalisen markkinoinnin tehokkuuden parantamiseen. Profiloitumalla kahteen eri profiiliin organisaatiot löytävät kätevästi digitaaliseen markkinointiin liittyviä heikkouksia ja vahvuuksia sekä kehityskohteita. Näin voidaan yhdessä kehittää Suomen matkailumarkkinointia kohti digitaalisempaa ympäristöä.

Voit lukea opinnäytetyön, Digitaalisen markkinoinnin osaamisen kartoitus matkailun alueorganisaatioissa Theseuksesta.

FlowHousen tiimiin mukaan

Uusimpana FlowHousen tiimin jäsenenä olen mukana suunnittelemassa uusia toimintoja matkailumarkkinoinnin ja FlowHousen oman toiminnan kehittämiseen sekä avustan sisällöntuotannossa ja valmentamisessa hyödyntäen parhaalla mahdollisella tavalla omaa osaamistani. Olen hyvin iloinen siitä, että saan olla ja kehittyä osana näin hienoa ja ammattitaitoista tiimiä. Tästä on hyvä jatkaa.

Eveliina Saarimaa on matkailun Restonomi (AMK) ja täydentää FlowHousen tiimin matkailutoimialan tuntemusta entisestään. Kansainvälistä kokemusta ja kielitaitoa on Eveliinalle kertynyt Englannista Bournemouthin yliopistosta, jossa opiskelu keskittyi matkailumarkkinointiin, digitaaliseen markkinointiin, matkailualan toimintaan ja sen tulevaisuuteen.