Koronavirus on laittanut koko maailman matkailun polvilleen. Tilanne vaatii uskallusta ja resursseja ottaa haltuun alueen matkailuelinkeinosta huolehtiminen, alueen yritysten rauhoittelu ja ohjaaminen parhaisiin mahdollisiin toimiin. Epätietoisuus on läsnä, mutta yhteistyöllä ja fokusoimalla voimavarat nyt oikein luomme tulevaisuuden matkailualueita. Digitaalisten kanavien rooli korostuu viestinnän välineenä, sosiaalinen media ja omat verkkosivut ovat olleet pääkanavat viestiä. Epidemian aikana tärkeintä on tiedottaa ja viestiä sekä varmistaa, että viesti tavoittaa oikeat ihmiset.

Ylläpidetään alueellista matkailuelinkeinoa

Haluamme auttaa matkailun alueorganisaatioita jatkamaan alueenne matkailuelinkeinon ylläpitämistä, sekä tarjota tukea vaikeina aikoina. Kokosimme muutamia neuvoja, joiden avulla voitte auttaa omaa aluettanne. Alueenne yritykset luottavat teihin ja kääntyvät puoleenne.

Oletko paikallisen matkailualueen edustaja ja puolestapuhuja?

Tässä on sinulle ohjeita mitä voit tehdä oman alueesi hyväksi:

  • Johtajuus – on tärkeää, että otat vastuuta oman alueesi matkailuyrityksistä ja kohteista. Auta yrityksiä löytämään rahoitusta pärjäämään kriittisimmän ajan yli. Rahoitusratkaisuja erityisesti tähän kriisitilanteeseen liittyen tarjoaa muun muassa Business Finland:

Business Finlandilta uusi rahoitus yrityksille koronaviruksen aiheuttamien vaikeuksien ratkaisemiseksi

Kehitystyön osalta yritykset voivat hyödyntää nopealla aikataululla myönnettäviä ELYn rahoituspalveluja: Yrityskehittämispalvelut

Myös Finnvera on toiminut tilanteessa joustavasti: Finnvera ajankohtaista yrityksille

Kun epidemia ja pahin alkushokki alkaa helpottamaan, auta alueesi yrityksiä olemaan valmiina markkinoimaan niin kotimaahan kuin ulkomaille sekä ottamaan asiakkaita vastaan. Tänä vuonna kotimainen matkailija on vahvasti keskiössä.

  • Pyri varmistamaan, että terveys ja huolenpito sekä julkiselta taholta tulevat määräykset ja ohjeistukset ovat viestinnässä aina etusijalla. Mikään ei ole tärkeämpää kuin ihmisten terveys. Katso tästä ajankohtaisimmat linjaukset ja päivitä myös omiin kanaviisi: THL infektiotaudit ajankohtaista koronaviruksesta

 

  • Ole kaikessa viestinnässä mahdollisimman informatiivinen ja ohjeistuksissa selkeä koskien matkailualuettanne. Varo liian ympäripyöreää viestintää, jonka voi tulkita monella eri tavalla. Kerro konkreettisesti ajankohtaisin tilanne ravintoloiden ja majoitustoimijoiden suhteen, tai miten ulkona liikkuminen on tässä tilanteessa vastuullista ja turvallista.

 

  • Jaa alueesi yrityksille esimerkiksi FlowHousen tekemä lista asioista, joita he voivat tehdä sillä aikaa, kun asiakkaita ei ole. Auta matkailualaa blogi

 

  • Luo alueen yrityksistäsi selkeä luettelo, katalogi tai vastaava, josta näkee mitä alueen matkailuyrityksiä on olemassa ja minkälaisia tuotteita heiltä voi ostaa tälläkin hetkellä, jotta he saavat tukea. Esimerkiksi lahjakortteja, joissa on viimeinen käyttöpäivä voimassa vuoden 2021 loppuun, jotta ihmiset voivat ostaa jo vaikka nyt vuoden 2020 joululahjoja. Ylläpidä yhteyttä alueen edustajiin tiiviisti. Kannusta luomaan digitaalisia tuotteita ja elämyksiä, joissa on joustavat varausedot.

 

  • Luo alueesi yrityksille lista henkilöistä, joihin he voivat olla yhteydessä saadakseen apua. Esimerkiksi oman organisaatiosi yhteyshenkilö, Business Finlandin yhteystiedot jne.

Tehdään kaikki toisillemme lämmin palvelus, autetaan koko Suomen matkailua.

  • Sosiaalisen median merkitys alueorganisaationne viestinnässä ei ole koskaan ollut tärkeämpi kuin nyt. Viestikää kaikesta avusta minkä pystytte tarjoamaan yrityksille. Viestikää myös yksityisille henkilöille, kuinka he voivat auttaa parhaiten alueenne yrityksiä pysymään toimintakykyisinä. Auttakaa ihmisiä myös unelmoimaan tulevaisuudesta, ja jakakaa vaikkapa parhaita muistoja edellisiltä vuosilta niin omalta matkailualueeltanne, kuin myös muiden Suomen matkailualueiden upeita kohteita sekä matkailutarjontaa. Voitte kehottaa ostamaan tulevaisuuden matkailua, jotta meillä säilyisi upeat kohteet ja palvelut kotimaassa jatkossakin.

 

  • Kannusta alueesi yrityksiä kertomaan sekä verkkosivuillaan että sosiaalisessa mediassa, miten tilanne on vaikuttanut heidän yritykseensä ja mitä tuotteita he pystyvät tarjoamaan tällä hetkellä. Ovatko ravintola- tai majoituspalvelut auki? Mitä muutoksia normaalitilanteeseen on tapahtunut? Kuinka kyseistä yritystä voi auttaa? Miten yksityinen henkilö saa heihin parhaiten yhteyttä? Onko jotain varomääräyksiä, joita täytyy noudattaa nyt?

 

  • Jaa faktatietoa alueen yrityksille liittyen koronaviruksen tilanteeseen maailmalla ja varsinkin Suomessa. Muista, että alueesi yritykset pitävät juuri sinun informaatiotasi tärkeänä ja luotettavana. Rauhoittele.

 

  • Kannusta alueesi yrityksiä ottamaan yhteyttä muihin yrityksiin ja miettimään yhdessä, voisivatko he tukea toisiaan kehittämällä esimerkiksi yhteisiä tuotteita. Mitä yhteisiä luovia ratkaisuja voimme alueena tehdä – voimmeko alkaa myymään jotain, joka ilmentää aluettanne (koru, taulu, t-paita) ja ohjata varat matkailutoimijoille. Pystymmekö alueella jakamalla yritysten työntekijöiden kesken töitä, mitä yksin ei voisi tehdä. Pienikin tuki tai ajatusten vaihto voi olla jaksamisen kannalta tärkeää.

 

Tehdään kaikki toisillemme lämmin palvelus, autetaan koko Suomen matkailua.

 

Linkkejä ja vinkkejä alueilta:

Destination Think -blogi: https://destinationthink.com/blog/covid-19-pandemic-rational-leadership-tourism-destinations/

Facebook Business: https://www.facebook.com/business/grants

https://www.facebook.com/business/boost/resource

Business Finland: https://www.businessfinland.fi/suomalaisille-asiakkaille/koronavirus/

Liveton blogi: http://blog.liveto.io/blog/koronaviruksen-covid-19-vaikutus-tapahtumiin

Pyhä-Luoston viestintä: https://luosto.fi/luosto/koronaviruksen-vaikutukset-luostolla

Visit Jyväskylän viestintä: https://visitjyvaskyla.fi/supportlocals

Visit Karelian viestintä: https://www.visitkarelia.fi/fi

Jämsek Oy: https://www.jamsek.fi/yritysten-maksuvalmiutta-tukevat-toimenpiteet/

Kerro muillekin