FLOWHOUSE LAAJENEE TUNTURI-LAPPIIN – ANNE KAAKKURINIEMI OSAKSI TIIMIÄ

FlowHouse vahvistaa osaamistaan tiivistämällä yhteistyötä Anne Kaakkuriniemen (Ideal Arctic Oy) kanssa. Yhteistyöllä tarjoamme osaamisemme yhä helpommin myös Lapin matkailualueiden – ja yritysten saavutettavaksi perustamalla toimipisteen Lappiin. Anne on yrityksensä kautta jatkossa osa FlowHousen tiimiä toimien Tunturi-Lapista, Kittilästä käsin ja tuo osaamisensa, ammattitaitonsa sekä aidon, valloittavan persoonansa osaksi asiakkaidemme kehitystarpeiden tuloksekasta ratkaisua.

Vastaamme yritysten kohtaamaan haasteeseen

Matkailualueiden – ja yritysten tarve kehittää ja edistää ratkaisuja palvelutarjontansa digitaalisen ostettavuuden mahdollistamiseksi on kasvussa yhä kiihtyvämmällä vauhdilla. Matkailun toimintaympäristön muutos, kuluttajien käyttäytymismallit matkapalveluiden varaamisen ja ostamisen suhteen, toiminnan kestävyysvaatimukset ja siten koko toimialan kohtaama laajempi kehityspaine ohjaavat tunnistetusti alan toimijoita tässä muutoksessa. Yhteistyömme tiivistymisen kautta pyrimme vastaamaan yhä paremmin näihin matkailualueita – ja yrityksiä askarruttaviin kehitystarpeeseen.

Anne tuo tiimimme syväosaamista digitaalisen ostettavuuden, digitaalisen myynnin, erilaisten alustaratkaisujen hyödyntämisen ja käyttöönoton sekä asiakaskokemuksen kehittämisen osa-alueilta. Annen osaaminen on hioutunut aikaisemmista työkokemuksista mm. erityisesti toiminnasta elämysten onlinemyyntialustan Bokunin (nykyisin Tripadvisorin omistuksessa) palveluksessa Islannissa sekä viimeisen parin vuoden ajan freelancerina toimiessaan oman Ideal Arctic yrityksensä kautta kouluttaen satoja yrityksiä ja matkailualueita digitaaliseen myyntiin liittyvien aiheiden parissa. Anne on myös ollut aiemmin FlowHousen työntekijä digitaalisen markkinoinnin asiantuntijana sekä usean vuoden ajan töissä matkailun alueorganisaatiossa Levillä.

Vuoropuhelua ja kahisevia tuulihousuja

FlowHouse toteuttaa aina vuosittain, näin syksyn aikaan, omat strategiapäivät. Kutsumme niitä leikkisästi Luhanka Business Forum – tapahtumaksi, jossa linnoittaudumme pariksi päiväksi kollegamme kesämökille kahisevat tuulihousut jaloissamme. Ideoimme omaa tekemistämme, puhumme paljon tavastamme tehdä asioita ja siitä, miten haluamme yrityksenä sekä osaajina ja ihmisinä kehittyä sekä kuinka toimimme jatkossa näillä osaamisillamme rakastamamme toimialan hyväksi.

Aikaisempina vuosina näiden strategiapäivien tuloksena on syntynyt mm. FlowHousen tiedolla johtamisen toimintatapojen kehityksen alkusanat (BisLenz-tiedollajohtamisen työkalu) ja oman viestintämme kulmakivien määrittelyä ja palveluiden täsmentämistä vastaten matkailualueiden ja yritysten kysyntään. (#visitflowhouse ja palvelumme).

Tämän vuoden Luhanka Business Forumin ydinteema piti sisällään erityisesti yhteistä vuoropuhelua siitä mitä kukin teemme, miten teemme sekä millä tavoin toimimme itsenäisesti ja tiimeissä yhdessä asiakkaidemme kanssa. Pienen asiantuntijatiimin toiminnan näkökulmasta tällainen keskustelu on erittäin tärkeää. Anne osallistui myös strategiapäiviimme ja oli ilo huomata miten ajatuksemme, ideointi tavastamme tehdä asioita yhdessä sekä tulevaisuuden kehitystavoitteet alkoivat jalostumaan taas uudella tavalla vahvan pohjamme päälle, tiimiin tulleen uuden täydentävän osaamisen myötä.

Tästä on erittäin hyvä jatkaa ja tervetuloa Anne! Tavoitteenamme on jatkossakin toimia arvojemme mukaisesti yhdessä matkailualueiden- ja yritysten kanssa toimialan toimintaedellytysten parantamisessa ja kilpailukyvyn kehittämisessä sekä mahdollistamassa kestäviä kasvun askelia koko Suomen matkailun hyväksi.

-Jouni

Lue lisää ostettavuuden palveluistamme